Cabinetul de Avocatură Georgiana Petrov din Constanța asigură asistență juridică și reprezentare pentru diverse cazuri de drept civil, de la probleme legate de moștenire și până la răspundere civilă delictuală.

Ce implică dreptul civil?

Dreptul civil este o ramură a dreptului care reglementează relațiile juridice dintre persoane fizice sau juridice, precum și drepturile și obligațiile acestora. Acesta acoperă o gamă largă de subiecte și aspecte ale vieții de zi cu zi, inclusiv drepturile de proprietate, contracte, succesiuni, familie, răspunderea civilă, drepturi de autor și multe altele.

Scopul principal al dreptului civil este de a asigura drepturile și obligațiile părților implicate în relații juridice și de a oferi un cadru legal pentru soluționarea disputelor.

Avocat drept civil Constanța

Cauți un avocat specializat în drept civil în Constanța? Biroul de avocatură Georgiana Petrov oferă consultanță și reprezentare în instanță pentru orice fel de procese civile și litigii. Iată mai jos câteva dintre principalele ramuri ale dreptului civil:

Avocat Petrov

Dreptul de proprietate

(revendicări, grănițuiri, uzucapiune, superficie, construcția pe terenul altuia, construcția cu materialele altuia). Aceasta include proprietatea imobiliară, proprietatea mobilă, precum și drepturile de închiriere și închiriere.

Dreptul de moștenire

(constatare calitate moștenitor, partaj judiciar). Acest domeniu stabilește reguli privind testamentul, moștenirea legală și procesul de succesiune.

Răspundere civilă delictuală

(răspunderea pentru fapta ilicită proprie, răspunderea pentru prejudiciile cauzate de minori, răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin neluarea măsurilor de securitate).

Contracte speciale

(vânzare-cumpărare, promisiuni de vânzare-cumpărare, donație, întreținere, închiriere, mandat).

Drepturi de autor și proprietate intelectuală.

Acesta acoperă drepturile de autor, mărcile comerciale, patentele și alte forme de proprietate intelectuală.

Dreptul consumatorilor.

Reglementează drepturile și protecția consumatorilor în tranzacțiile comerciale.

Obligațiile legale.

Dreptul civil stabilește obligațiile legale pe care le au persoanele față de ceilalți în societate, inclusiv obligațiile de a nu cauza prejudicii altora.

Contactează Avocat drept civil Constanța - Georgiana Petrov pentru a stabili o întrevedere!