Cabinetul de Avocatură Georgiana Petrov din Constanța asigură asistență juridică și reprezentare pentru diverse cazuri de drept familial, de la probleme legate de divorț, custodia copiilor sau pensia de întreținere.

Ce implică dreptul familiei?

Dreptul familiei este o ramură a dreptului care se ocupă de reglementarea relațiilor și aspectelor legate de familie și viața familială. Scopul principal al dreptului familiei este de a reglementa relațiile dintre membrii familiei, protejând în același timp interesele și drepturile indivizilor implicați.

Dreptul familiei este important deoarece protejează drepturile și interesele copiilor, protejează victimele violenței domestice, reglementează relațiile dintre soți și succesiunile și, mai presus de toate, contribuie la menținerea ordinii sociale.

Avocat drept familial și divorț Constanța

Cauți un avocat specializat în drept familial în Constanța? Biroul de avocatură Georgiana Petrov oferă consultanță și reprezentare în instanță în domeniul Dreptului Familei.

Iată câteva domenii de practică, cu titlu exemplificativ:

Avocat Petrov

Divorț

Dreptul familiei reglementează procedurile de divorț și separare legală, precum și reglementări legate de custodia copiilor în caz de divorț.

Ordin de protecție

Acesta oferă mecanisme legale pentru a proteja persoanele care sunt victime ale violenței domestice, inclusiv emiterea ordinului de protecție și aplicarea restricțiilor împotriva abuzatorului.

Pensii de întreținere

Dreptul familiei se preocupă și de stabilirea drepturilor și obligațiilor părinților față de copii, inclusiv dreptul de vizită și susținerea financiară a copiilor.

Custodia minorului

Acest domeniu stabilește reguli și proceduri privind custodia copiilor în cazul despărțirii părinților sau a divorțului.

Relații personale cu minorul

- stabilire program de vizitare

Partaj bunuri comune ale soților

Tăgada și stabilirea paternității

Dreptul familiei reglementează stabilirea paternității și recunoașterea legală a copiilor. Acesta poate include teste de paternitate și alte proceduri pentru stabilirea filiației.

Adopția

Dreptul familiei reglementează procedurile de adopție, inclusiv procesul de evaluare a părinților adoptivi și procedurile legale pentru transferul drepturilor parentale asupra copiilor.

Suplinire acord pentru eliberarea pașaportului

Contactează Avocat divorț Constanța - Georgiana Petrov pentru a stabili o întrevedere!