Avocat Petrov Georgiana

Domeniile de practică

Drept
penal

- Conducere fără permis, conducere sub influența băuturilor alcoolice;
- Furt, tâlhărie, înșelăciune, abuz de încredere, delapidare;
- Act sexual cu minor, lipsire de libertate, amenținare, șantaj;
- Loviri și alte violente, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpa;
- Trafic de droguri, proxenetism, trafic de minori, infracțiuni de corupție,
- Infracțiuni săvârșite de minori, bulling
- Reabilitare;
- Liberare condiționată, etc...

Drept
civil

- Dreptul de proprietate (revendicări, grănițuiri, uzucapiune, superficie, construcția pe terenul altuia, construcția cu materialele altuia)
- Dreptul de moștenire (constatare calitate moștenitor, partaj judiciar)
- Răspundere civilă delictuală (răspunderea pentru fapta ilicită proprie, răspunderea pentru prejudiciile cauzate de minori, răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin neluarea măsurilor de securitate)
- Contracte speciale (vânzare-cumpărare, promisiuni de vânzare-cumpărare, donație, întreținere, închiriere, mandat)

Dreptul
familiei

- Divorț
- Ordin de protectie
- Pensii de întreținere
- Custodie minor
- Relații personale cu minorul, stabilire program de vizitare
- Partaj bunuri comune ale soților
- Tăgada și stabilirea paternității
- Pensie de întreținere
- Suplinire acord pentru eliberarea pașaportului

Executare
silită

- Contestație la executare
- Anulare executare silită
- Perimare executare silită
- Prescriptia dreptului de a solicita executarea silită
- Executare silită pensie de întreținere
- Executare silită program de vizită minor

Drept contravențional & probleme în trafic

- Plangere contravențională
- Anulare amenzi rutiere & parcare neregulamentară
- Litigii cu asigurători
- Daune materiale provocate de accidente rutiere
- Daune morale vătămari/deces în cazul implicării accidente rutiere

Dreptul
Uniunii
Europene

- Redactare plângere Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
- Asistență reprezentare Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
- Asistență reprezentare Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
- Cooperare judiciară în materie penală (Executare pedepse în alte state ale Uniunii Europene, condamnări în alte state ale Uniunii Europene)
- Cooperare judiciară în materie civilă (divort cetățeni străini, executare silită pensie de întreținere Uniunea Europeană, program de vizită minori Uniunea Europeană - Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești)

Protectia datelor cu caracter personal

Consultanta juridica complexă si reprezentare juridica specializata in fata instantelor de judecata privind disputele generate de prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal.

Acceastă pagină este Interesantă