Avocat Petrov Georgiana

Domeniile de practică

Legea care stă la baza profesie de avocat mă călăuzește la fiecare pas. Fara existența legii, libertățile fundamentale ale omului ar fi încalcate. Aici interven eu. Cu experiență în domeniu, cabinetul de avocat Georgiana Petrov oferă consultanță în domeniile Dreptului Civil si Dreptului Penal cat si in celelalte ramuri ale dreptului.  

Cabinetul de avocat Georgiana PETROV acordă consultații juridice în domeniile de interes pentru clienții sai, asigurându-le reprezentare juridică iî fața instantelor judecătoresti, a organelor de urmarire penală, a executorilor judecatorești si a organelor de administrație publică.

Drept civil

 • Dreptul de proprietate (revendicări, grănițuiri, uzucapiune, superficie, construcția pe terenul altuia, construcția cu materialele altuia)
 • Dreptul de moștenire (constatare calitate moștenitor, partaj judiciar)
 • Răspundere civilă delictuală (răspunderea pentru fapta ilicită proprie, răspunderea pentru prejudiciile cauzate de minori, răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin neluarea măsurilor de securitate)
 • Contracte speciale (vânzare-cumpărare, promisiuni de vânzare-cumpărare, donație, întreținere, închiriere, mandat)

Dreptul familiei

 • Divorț
 • Ordin de protectie
 • Pensii de întreținere
 • Custodie minor
 • Relații personale cu minorul, stabilire program de vizitare
 • Partaj bunuri comune ale soților
 • Tăgada și stabilirea paternității
 • Pensie de întreținere
 • Suplinire acord pentru eliberarea pașaportului

Drept penal

 • Conducere fără permis
 • Conducere sub influența băuturilor alcoolice
 • Furt, tâlhărie, înșelăciune, abuz de încredere, delapidare
 • Act sexual cu minor, lipsire de libertate, amenținare, șantaj
 • Loviri și alte violente, vătămare corporală din culpă, ucidere din culpa
 • Trafic de droguri, proxenetism, trafic de minori, infracțiuni de corupție
 • Infracțiuni săvârșite de minori, bulling
 • Reabilitare, Liberare condiționată

Executare silită

 • Contestație la executare
 • Anulare executare silită
 • Perimare executare silită
 • Prescriptia dreptului de a solicita executarea silită
 • Executare silită pensie de întreținere
 • Executare silită program de vizită minor
 • Poprirea pe salariu

Drept contravențional & probleme în trafic

 • Plangere contravențională
 • Anulare amenzi rutiere & parcare neregulamentară
 • Litigii cu asigurători
 • Daune materiale provocate de accidente rutiere
 • Daune morale vătămari/deces în cazul implicării accidente rutiere

Dreptul Uniunii Europene

 • Redactare plângere Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
 • Asistență reprezentare Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
 • Asistență reprezentare Curtea de Justiție a UE (CJUE)
 • Cooperare judiciară în materie penală (Executare pedepse în alte state ale Uniunii Europene, condamnări în alte state ale UE)
 • Cooperare judiciară în materie civilă (divort cetățeni străini, executare silită pensie de întreținere UE, program de vizită minori UE – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești)

Protectia datelor cu caracter personal

 • Consultanta juridica complexă si reprezentare juridica specializata in fata instantelor de judecata privind disputele generate de prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal.