Avocat Petrov Georgiana

Onorarii

             În ceea ce privește onorariul cuvenit pentru serviciile de consultanță, redactare, ori reprezentare, este de avut în vedere faptul că onorariul nu poate fi același în toate cazurile, întrucat fiecare speță prezintă propriile particularități și dificultăți, însă sunt câteva criterii pe care potrivit legii, le am în vedere la stabilirea cuantumului acestuia, respectiv:
timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;
natura, noutatea şi dificultatea cazului;
necesitatea efectuarii unor deplasări pe distanțe considerabile;
necesitatea de a conlucrara cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului.
numărul termenelor care se previzionează. 
 
Onorariile sunt stabilite în mod liber în urma negocierilor purtate cu fiecare client în parte, în raport de criteriile mai sus enunțate.
 
Desi, înțeleg pe deplin nevoia de certitudine și transparența cu privire la costurile unui litigiu, legislatia profesiei nu ne permite sa facem publice onorariile practicate în raport cu clienții.
În acest context, modalitatea cea mai rapidă și ușoară de a afla onorariul pentru speța dumneavoastră, este sa îmi descrieți, în câteva cuvinte problema pe care o aveți, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispozitie (Email, WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS), iar eu revin, în scurt timp cu o ofertă de onorariu provizoriu. Ulterior, în masura în care considerați că onorariul se pliază pe posibilitățile dumneavoastră, discutăm cazul pe larg, în cadrul unei consultații juridice, și fixăm onorariul definitiv, în funcție de toate aspectele prezentate.
Onorariul definitiv, în general diferă foarte putin, în + sau în -, de onorariul provizoriu, inițial comunicat.
De avut în vedere este și faptul că, dacă în urma consultației juridice se impun și alte acțiuni, iar dumneavoastră doriți să colaborați cu mine, onorariul aferent consultației se deduce din onorariul final perceput.