Formularul digital de intrare în România

Ai fost amendat pentru că nu ai completat formularul digital de intrare în România? Află în articolul de mai jos ce este formularul digital, cum se completează și în cât timp, ce se întâmplă dacă nu îl completezi precum și ce să faci dacă primești amendă (plângere contravențională).

 Ce este formularul digital pentru intrare în România?

Pentru a fi mult mai ușor, în cazul unei anchete epidemiologice, să fie identificate persoanele care au intrat în contact direct cu o persoană infectată cu virsul SARS-CoV-2, începând din 19 decembrie 2021, s-a instituit obligația ca fiecare persoană care intră pe teritoriul României, să completeze cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, formularul digital de intrare în România.

Cum se completează acest formular?

Formularul digital se completează online.

Mai întâi este necesară introducerea unei adrese de e-mail, apoi bifarea unei căsute (verificare acțiuni robotizate) unde trebuie să te conformezi instrucțiunilor. Ulterior, o să primești un link pe adresa de e-mail indicată, deci asigură-te că ai acces la respectivul e-mail, accesează butonul „AUTENTIFICARE”, apoi butonul „FORMULAR NOU”, introdu toate datele solicitate, salvează și descarcă formularul.

În cât timp trebuie completat formularul digital pentru intrare în România?

Acest formular trebuie completat în termen de maxim 24 de ore de la momentul intrării dumneavoastră pe teritoriul României, indiferent că intri în țară cu mașina, avionul, trenul, ori vaporul.

De asemenea, consider că în raport de dispozițiile art. 2 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021, este legal ca formularyl digital să fie completat și cu maxim 24 de ore înainte de intrarea ta în țară.

Mare atenție, căci legea nu prevede ce se întâmplă dacă acest formular este completat cu mai mult de 24 de ore înainte de intrarea în țară, iar din practică am văzut că se aplică amenzi, pentru că formularul nu mai apare în baza de date SII-FDIR.

Ce se întâmpla dacă nu completez acest formular?

Potrivit art. 4 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, „Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.”

Practic, după câteva zile, se verifică baza de date a SII-FDIR și dacă se constată că au trecut mai mult de 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării și nu apare niciun formular completat cu datele tale, se va întocmi un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, îți va fi aplicată o amendă cuprinsă între 2.000-3.000 lei și ți se va comunica la adresa din actul de identitate acest proces-verbal, moment în care vei afla că trebuie să plătești pentru această omisiune o amendă considerabilă.

Ce fac dacă primesc amendă deși am completat formularul digital?

Din cauza unor inadvertențe sau a funcționării defectuoase a bazelor de date care procesează informațiile tale, te poți trezi cu această amendă deși ai respectat obligația de a completa formularul digital Ce poți face în acest caz?

În primul rând, să descarci formularul în telefon imediat ce l-ai completat pentru a avea dovada completării acestuia căci se întâmplă să „dispară” din sistem.

În al doilea rând, în termen de maxim 15 zile de la primirea procesului-verbal de contravenție, să formulezi, la Judecătorie, plângere contravențională împotriva procesului verbal de contravenție, în care să explici de ce nu este legală sancțiunea, să atașezi dovezile și eventual să soliciți, pentru orice eventualitate și înlocuirea amenzii cu avertisment.

Ce trebuie să cuprindă plângerea contravențională?

Plângerea contravențională se formulează în baza Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 (atenție să cauți forma actualizată) privind regimul juridic aplicabil contravențiilor. Îți recomand să parcurgi acest act normativ înainte de a formula plângerea pentru a vedea care sunt posibilele motive de nelegalitate ale procesului vebal, ori care sunt elementele pe care trebuie să le cuprinsă plângerea.

 Eu voi lăsa mai jos un model generic de plângere contravențională, dar care deși este conceput cu simț de răspundere,  are numai caracter pur orientativ, nu este general valabil pentru toate cazurile, iar tu nu trebuie să te bazezi exclusiv pe el, ci trebuie să apelezi la ajutorul unui avocat sau să te documentezi temeinic pentru redactarea plângerii contravenționale. Eu îți permit să îl folosești, însă nu sunt responsabilă de modul în care o faci, sau de soluția pe care o obții folosindu-l. De asemenea nu sunt responsabilă pentru niciun prejudiciu pe care folosirea acestui formular ți-ar produce-o pentru că nu este transmis în cadrul unei consultații juridice și este prezentat numai pentru informare.

Model generic de plângere contravențională

JUDECĂTORIA _________________________

 

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul/a, __________________, cu domiciliul în  mun. ________________, CNP ____________, in contradictoriu cu DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ________________, cu sediul in _____________________________, în temeiul disp. art. 31 al. 1 din OG nr. 2/2001, solicit ca, prin hotararea judecatoreasca care se va pronunta, urmare probatoriilor ce vor fi administrate, sa se dispuna:

 • anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria DSPJ nr. _________, întocmit la data de _______________, cu consecința exonerării subsemnatului/atei de sanctiunea contraventionala aplicata (amenda in cuantum de 2000 lei);
 • obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentului litigiu;

MOTIVELE CERERII

 

IN FAPT, prin procesul – verbal atacat, s-a constatat săvârşirea, de către subsemnatul/a, a contravenţiei prevăzută și sancționată de art. 4 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

 În acest sens, prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. ________/_________, s-a reținut în sarcina subsemnatului „nerespectarea prevederilor OUG nr. 129/2021, respectiv a obligației de a completa formularul digital de intrare în România, în termen de 24 de ore de la intrarea în țară.

În cuprinsul aceluiași proces-verbal s-a menționat data săvârșirii contravenției ca fiind data de __________, ora ____________.

Faţă de fapta astfel reţinută, organul constatator a dispus aplicarea unei sancţiuni contravenţionale constand in amenda in cuantum de ____________ lei.

 

Consider ca procesul – verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor atacat este netemeinic, intrucat subsemnatul nu ma fac vinovat de savarsirea faptei contraventionale prevazute de art. 4 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, retinuta in sarcina mea.

Potrivit art. art. 4 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, „Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.”

Potrivit art. 1 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România În vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în continuare formular.

Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în RomâniaAplicaţia web prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) permite: a)completarea, în format digital, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro; b)descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării; c)colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică.”

 

Potrivit art. 2 alin. 2 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România „Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, în punctele de trecere a frontierei verifică existenţa formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie de pe actul de identitate/documentul de călătorie prezentat de persoana care doreşte să intre pe teritoriul României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) în sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea către SII-FDIR a datei şi orei intrării persoanei pe teritoriul României.

Așadar, analizând dispozițiile legale mai sus arătate, urmează a se observa că în vederea facilitării identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-Cov-2, pe teritoriul României a fost implementată o procedură ce presupune, completarea de către persoanele care călătoresc din afara țării în România, a unui formular digital de localizare.

Potrivit dispozițiilor legale, acest formular poate fi completat prin intermediul site-ului pus la dispoziție de Ministerul Sănătății, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea în România și va fi prezentat Poliției de Frontieră, care are obligația de a-l verifica prin citirea CNP-ului aflat pe cartea de identitate, chiar în momentul intrării pe teritoriul României.

În speță subsemnatul/a, am completat corespunzător, formularul digital de intrare în România, la data de __________, înainte cu _________ ore de a intra pe teritoriul României, la data de ___________, formularul fiind generat în mod corespunzător, fără ca subsemnatul să primesc vreun mesaj care să mă avertizeze în privința unei eventuale „erori”.

La momentul intrării pe teritoriul României, m-am conformat tuturor obligațiilor legale, am prezentat formularul digital lucrătorului din cadrul Poliției de Frontieră, care mi-a verificat identitatea.

Așadar, chiar dacă potrivit art. 4 alin. 1 din Ordonanța de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România este considerată contravenție fapta de a nu  completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară,  interpretând coroborat dispozițiile art. 4, art. 1 și art. 2 ale aceluiași act normativ, rezultă că această obligație le revine numai celor care nu completează formularul potrivit art. 1 alin. 1 respectiv, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României.

Ori, câtă vreme, subsemnatul/a mi-am îndeplinit conform art. 1 alin. 1 din OUG 129/2021, obligația de a completa formularul digital, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, consider că în mod nelegal agentul constatator a constatat săvârșirea contravenției prevăzută de art. 4 alin. 1 din Ordonanță de urgență 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România și a dispus sancționarea subsemnatului/atei cu amendă în cuantum de 2000 lei.

În raport de toate aceste considerente, solicit admiterea plangerii contraventionale, anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria DSPJ nr. ____________, întocmit la data de ________________, cu consecința exonerării subsemnatului/atei de sanctiunea contraventionala aplicata (amenda in cuantum de 2000 lei);

In subsidiar, in masura in care punctul de vedere anterior expus nu va fi gasit intemeiat, solicit ca, apreciindu-se asupra gradului de pericol social concret al faptei contraventionale retinute in sarcina subsemnatului, sa se dispuna anularea in parte a procesului – verbal de contraventie atacat, in sensul inlocuirii amenzii contraventionale aplicate cu sanctiunea contraventionala a avertismentului.

În temeiul disp. art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedura civila, solicit judecarea cauzei chiar și în lipsa partilor legal citate.

 

IN DREPT, art. 31 din OG nr. 2/2001.

IN DOVEDIRE, solicit incuviintarea urmatoarelor probatorii:

 • inscrisuri, sens in care depun alaturat, in dublu exemplar, pentru comunicare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul:
 • ___________________________________;

ANEXAM prezentei:

 • taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei;

NUME PRENUME

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ______________________

Sfaturi utile:

 1. Printați plângerea în trei exemplare, două se depun la instanță (unul pentru instanță unul pentru pârât) iar unul rămâne la tine pentru a face dovada datei la care s-a depus plângerea pe rolul instanței;
 2. Trebuie să achiți taxa de timbru la direcția de Taxe și Impozite a Primăriei unde ai domiciliul (ce cheltuieli presupune un proces în anul 2023), primești o chitanță și anexezi chitanța în original, plângerii contravenționale, iar tu păstrezi o copie pentru a face dovada achitării!
 3. Poti verifica stadiul dosarului tău cautând după nume pe portalul instanțelor de judecată – selectezi județul, secțiunea „DOSARE” și tastezi numele tău.

Iți doresc succes! Sper să iți fie folositoare informațiile mele! Te aștept cu feedback în comentarii dacă ți-a fost util acest articol. Un share, e mai mult decât apreciat! Mulțumesc!

8 comentarii la “Nu am completat formularul digital de intrare. Ce să fac?

 1. Foarte fain explicat, Georgiana !

  Căutând informații despre acest subiect, am rămas plăcut surprinsă că o prietenă dragă mie, fiind Avocat, a reușit într-un timp relativ scurt să analizeze speța și să vină într-ajutorul celor care nu și-ar dori musai să angajeze un avocat pentru a formula o plângere contravențională.

  Felicitări și cât mai mulți cititori pe pagina ta !

  1. Buna, în acest caz nu prea vă rămâne decât opțiunea de a solicita înlocuirea cu avertismentul și puteți folosi ultima parte a modelului. Vă doresc succes! Poate se rezolvă administrativ așa cum au făcut și cu amenzile acelea pentru nerespectarea motivelor justificate privind părăsirea localității.

 2. Foarte utile informatiile. Multumim. Personal m-am confruntat cu imposibilitatea de a trimite digital si am scos declaratia in format de hartie. Dar nu m-a intrebat nimeni de ea la aeroport.
  Am primit procesul verbal pe 26 ianuarie desi fusese trimis pe 16 ianuarie.
  Pana pe ce data pot trimite plangerea contraventionala?
  Multumesc pentru ajutor

 3. Buna,

  Daca eu sunt din Cluj, dar amenda mea este pe domiciliul din Galati, se poate face online aceasta plangere?
  Sau e posibil sa le trimit prin posta?

  Multumesc,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *