Anulare proces-verbal de contraventie -caz real Judecătoria Constanța

Prezint în acest articol o Anulare proces-verbal de contraventie într-un proces desfășurat la Judecătoria Constanța, hotărâre dată pe 23.06.2023.

Petentul (cel care a făcut cererea în fața instanței) a făcut plângere contravențională la judecătorie iar instanța de judecată i-a dat câștig de cauză apreciind că în mod netemeinic  I.G.P.R. – SERVICIUL SIRMS (Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni Speciale) a constatat săvârșirea contravenției și a aplicat petentului:

 • sancțiunea contravențională a amenzii în cuantum de 1.305 lei şi
 • sancţiunea complementară a suspendării permisului de conducere

și a cerut anularea procesului-verbal încheiat pe 13.08.2022.

Să reținem, că în astfel de situații, petentul are sarcina probei în judecarea plângerii contravenţionale (adică el trebuie sa demonstreze contrariul din procesul verbal, și nu poliția).

Situația de fapt pentru anulare proces-verbal de contravenție

Prin procesul-verbal din 13.08.2022, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 1.305 lei, dispunându-se şi măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. S-a reţinut că petentul a condus autoturismul în oraşul Năvodari (fiind de acolo) pe strada D14, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, în urmare testării cu aparatul alcotest 7510 etilometru, rezultând valoarea de 0.07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

S-a reţinut că fapta săvârşită este prevăzută şi sancţionată de art. 102 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 (Constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării……. a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;).

Petentul le-a explicat polițiștilor că în acea zi nu a consumat băuturi alcoolice de niciun fel, iar rezultatul testării cu aparatul etilotest şi situarea valorii rezultate în zona minimului detectabil este consecinţa consumării unei cantităţi de peşte marinat şi a altor produse din peşte cu sosuri diferite.

La solicitarea expresă a petentului, acesta a fost condus la spital, unde au fost recoltate probe biologice pentru depistarea alcoolemiei în sânge, rezultând că petentul a avut un rezultat negativ atât la ora 03:10, cât şi la ora 04:10.

Legalitatea procesului-verbal

Referitor la legalitatea procesului-verbal, instanţa reţine că acesta conţine toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute, respectiv:

 • numele și prenumele agentului constatator,
 • numele și prenumele contravenientului,
 • codul numeric personal,
 • fapta săvârşită,
 • data comiterii acesteia,
 • semnătura agentului constatator.

Petentul nu a invocat alte cauze de nulitate relativă prin plângerea formulată.

Deși petentul:

 • a contestat rezultatul și
 • a solicitat în mod expres recoltarea unor probe biologice de sânge în vederea stabilirii concentrației de alcool,

iar agentul constatator

 • l-a însoțit la instituție medicala autorizata,
 • rezultatul testării producând un rezultat negativ,

această împrejurare nu a fost avută în vedere de organul constatator (iar judecătorul o să țină cont de acest aspect), astfel încât petentul a fost sancţionat pentru fapta de a conduce sub influenţa alcoolului.

Durată anulare proces-verbal de contravenție

 • procesul-verbal a fost încheiat la data de 13.08.2022
 • pe 22.08.2022 petentul a formulat plângere contravențională la Judecătoria Constanța
 • la data de 18.01.2023, Inspectoratul General al Politiei Romane a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii
 • la primul termen de judecată din data de 26.04.2023, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri
 • dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 26.04.2023,
 • instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 11.05.2023, 26.05.2023, 09.06.2023
 • la data de 23.06.2023 judecătoria a dat hotărârea
 • Deci, dosarul prin care s-a judecat anularea procesului-verbal a durat 10 luni.  

Ce trebuie să conțină procesul-verbal de constatare a contravenției

Ce trebuie să conțină procesul-verbal de constatare a contravenției
 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului,
 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită,
 • împrejurările care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 •  indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

!!?? În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare.

Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Soluție dosar Anulare proces-verbal de contravenție

Judecătoria Constanța

 • admite plângerea formulată de petentul din Năvodari, în contradictoriu cu intimatul I.G.P.R. – SERVICIUL SIRMS, cu sediul în Bucureşti, sector 5
 • dispune anularea Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor din 13.08.2022 întocmit de IGPR – SIRMS
 • cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare
 • cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa.

Cheltuieli de judecată pentru anularea procesului-verbal de contravenție

Judecătoria Constanța

Petentul a trebuit să aibă cererea legal timbrată cu suma de 20 lei.

Dacă vrem să știm care sunt taxele judiciare în diferite situații, putem citi  O.U.G. nr. 80/2013.

Acolo o să aflăm că taxele judiciare de timbru

 • la cererile de divorț variază între 50 și 200 de lei
 • la înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte sunt de 20 lei
 • la formularea contestaţiei în anulare sunt de 100 lei
 • la recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, la recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, sunt de 100 lei.

Care este baza legală pentru anulare proces-verbal de contravenție

 • ORDONANȚĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (republicată) privind circulația pe drumurile publice.

Motive anulare proces-verbal de contravenție

!? Lipsa uneia dintre mențiunile privind

 • numele și prenumele agentului constatator,
 • numele și prenumele contravenientului,
 • codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar,
 • în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia,
 • fapta săvârșită
 • data comiterii faptei
 • semnătura agentului constatator

atrage nulitatea procesului-verbal.

Nulitatea se constată și din oficiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *