Avocat Petrov Georgiana

Partajul bunurilor dupa divort

Partajul bunurilor dupa divorț 2023

Partajul bunurilor dupa divorț (adică împărțirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei) se poate face dacă soții au fost căsătoriți sub regimul matrimonial: comunitatea legală sau comunitatea convențională. Partajul se poate face înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei, în timpul divorțului și după divorț (la 3 zile, 6 luni, 2 ani, 10 ani, etc.). 
Dacă ești sau ai fost în situația de a avea bunuri comune cu soția/soțul tău, e imperios necesar să cunoști care e procedura partajului, unde se desfășoară, ce se întâmplă dacă celalalt soț nu e de acord cu partajul și care sunt soluțiile pe care le ai la îndemână.
Bonus: răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări privind partajul după divorț.avocat partaj constanta 

sotii isi impart bunurile după divort

Ce este partajul bunurilor după divorț?

Partajul bunurilor înseamnă împărțirea bunurilor comune care au fost dobândite în timpul căsătoriei între cei doi soți.
E important și ce regim al bunurilor ne-am ales atunci când ne-am căsătorit (se poate modifica și în timpul căsătoriei). Sunt 3 regimuri matrimoniale:
A. comunitatea legală
• bunurile dobândite sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților – adică nu este precizat că unul are 40% sau 90 % din bun, de obicei este 50-50%;
• nu trebuie sa dovedim calitatea de bun comun, ea se prezumă;
• prin partaj, bunurile care sunt atribuite fiecărui soț devin bunuri proprii, iar bunurile care nu au fost împărțite rămân bunuri comune (de exemplu ar putea rămâne așa până când se hotărăsc sa doneze apartamentul comun copilului).

B. comunitatea convenţională
• se poate aplica când, printr-o convenție matrimonială, se derogă de la pevederile regimului comunității legale;
• aspecte derogatorii: soții exclud anumite datorii sau bunuri comune, includ anumite datorii sau bunuri, stabilesc că este necesar consimțământul expres al ambilor soți când se încheie anumite acte de administrare, etc.

C. separaţia de bunuri
• fiecare soț este proprietarul exclusiv al bunurilor dobândite înainte de căsătorie precum și a bunurilor pe care le primește în nume propriu dupa data încheierii căsătoriei;
• când soții dobândesc bunuri împreună, ei devin coproprietari pe cote-părți și nu proprietari în devălmășie cum se întamplă la comunitatea legală de bunuri;
• soții sunt complet independeți din punct de vedere financiar.

De reținut:avocat partaj constanta
• regimul matrimonial produce efecte numai din ziua în care s-a încheiat căsătoria.
• regimul matrimonial poate fi modificat în timpul căsătoriei (dupa cel putin un an).

Unde se poate face partajul bunurilor după divorț?

La notar sau la judecătorie.
La notar se face dacă soții sunt de acord întru-totul la împărțirea bunurilor cât și a datoriilor și se prezintă pentru încheierea contractului de partaj cu mai multe documente (acte de identitate, acte de proprietate, certificate fiscale, extras de carte funciară, adeverință de a asociația de proprietari, certificate de urbanism, etc.).
Dacă o parte nu este de acord, partajul bunurilor după divorț se face la judecătorie, unde acesta durează mai mult decât la notar și poate implica costuri mai mari.

Bunurile se impart si in timpul casatoriei

Ce bunuri sunt personale și nu comune?

moștenirile, donațiile (cu excepția cazului în care s-a prevăzut în mod expres, că ele vor fi comune – Exemplu: dacă soția primește o casă moștenire după ce a murit un părinte sau ambii părinți ai ei, casa nu intră la partaj, este bun propriu al soției. Casa ar putea să ajungă la soț doar în situația când nu divorțează și moare soția. Dar chiar și atunci se împarte între soțul supraviețuitor și copii/părinții soției/bunici, etc. Dacă vreți să știți ce primiți și ce nu primiți la moștenire, articolul cu moștenirile vă va răspunde la multe întrebări);
bunurile de uz personal (îmbrăcăminte, periuță de dinți, etc.);
• bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți (ustensilele la soțul stomatolog);
• drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
premiile (de la vreun concurs de dans, de la șah, etc), recompensele, etc;
• indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți (prejudiciul în cazul unui accident auto);
fructele bunurilor proprii (banii din chiria unui apartament pe care l-ai cumparat/primit moștenire înainte de a te căsători).

Care este procedura?

Se prezumă că bunurile sunt dobândite de soți în mod egal, 50%, 50%.
Soții pot stabili și pe cale notarială că există o cotă de contribuție diferită. Unul dintre soți a câștigat mai multi bani în timpul căsniciei, a contribuit mai mult la dobândirea bunurilor comune și poate să obțină o cotă majorată de contribuție (se ia în calcul și partea făcută de soțul care a stat acasă și nu a avut serviciu, a făcut curat în casă, a făcut mâncare, a avut grijă de copii, etc.).

Soțul care solicită partajul bunurilor după divorț comune la instanța de judecată (generic este numic reclamant, adică reclamă o problemă) trebuie să includă în cererea de chemare de judecată mai multe informații:
persoanele între care urmează a avea loc partajul (soțul și soția dacă partajul se face odată cu divorțul sau între foștii soți dacă se face partajul după divorț);
titlul pe baza căruia acesta este cerut;
• toate bunurile supuse partajului;
• valoarea bunurilor comune;
locul unde acestea se află (că apartamentul este pe strada Eminescu, nr 15 din Năvodari sau mașina e în garaj la vecinul, samd);
persoana care le deţine / administrează.

Dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie în timpul procesului, instanţa va stabili:
• bunurile care sunt supuse împărţelii;
• calitatea de coproprietar, cota parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii.

Sotii nu se inteleg la impartirea bunurilor dupa divort

Ce acte sunt necesare pentru partajul bunurilor după divorț?

• cerere de chemare în judecată,
• acte de identitate,avocat partaj constanta
• acte de proprietate,
• certificate fiscale,
• extras de carte funciară,
• adeverință de a asociația de proprietari,
• certificate de urbanism, etc.avocat partaj constanta

Întrebări și răspunsuri scurte

După câți ani de căsătorie se împart bunurile?

După 2, după 5 sau oricând doresc părțile. Se poate face partajul bunurilor după divorț, în timpul divorțului sau în timpul căsătoriei. Atenție! Bunurile dinaintea căsătoriei nu devin comune (ca apoi să fie împărțite în cazul unui partaj) doar din prisma faptului că cei doi soți s-au căsătorit. În concluzie, se împart numai bunurile dobândite împreună, chiar dacă e trecut un singur soț în acte (se presupune că sunt bunuri comune).

Banii din cont se împart la divorț?

Banii proveniți din salarii, din dividente, etc., sunt bunuri comune și se împart când se face partajul. De aceea, cel mai bine este să se facă partajul bunurilor odată cu divorțul. Dacă se face în 10 ani, cine mai știe cine și cât avea în conturi și mai ales se pot pierd dovezile, se mai uită unele aspecte, etc. Dacă salariul intră după întroducerea divorțului, acesta nu este bun comun, ci bun propriu.

Cine plătește ratele după divorț?

Dacă soții au cumpărat un apartament prin prima casă sau cu credit ipotecar, la divorț, în principiu, unul din soți rămâne cu apartamentul și trebuie să îi plătească celeilalte părți o sultă, cam jumătate din cât s-a plătit pe apartament până în acel moment.
Dacă niciunul din soți nu este de acord cu această soluție (poate amândoi vor să rămână în apartament sau cel care rămâne în apartament nu are bani să îi plătească celuilalt sulta) judecătorul hotărăște ca apartamentul să fie scos la licitație, se plătește apoi creditul luat de la bancă și ce mai rămâne se împarte la cei doi soți (asta dacă mai rămâne, că poate apartamentul s-a devalorizat și soții trebuie să mai pună bani de la ei ca să plătească ratele). Trebuie să se țină cont, că banca de unde s-a luat creditul trebuie să fie de acord ca apartamentul să rămână cu un singur debitor, un singur proprietar.

Cum se împart bunurile între frați?

Dacă ne referim la bunurile primite moștenire, fiecare primește 50-50%.

Cine rămâne în casă după divorț?

În principiu, pot să rămână și amândoi o perioadă, din varii motive (poate că unul din soți nu are încă un alt loc unde să locuiască și mai strange bani pentru a-și cumpăra apartament, etc). În practică, rămâne unul din soți și îi plătește celuilalt o sumă de bani (sultă), proportional cu cât a contribuit până atunci la apartament (la avans, la rate, la renovare, la finisaje, etc.).

Exemplu: dacă soții au cumpărat un apartament de 100.000$, soțul care rămâne în apartament trebuie să îi plătească celuilalt soț 50.000$ (dacă sunt si datorii, acestea se scad din cei 100.000$, ce rămâne se împarte la 2 și aceea este suma pe care trebuie să i-o dea celuilalt soț).

Dacă nu se înțeleg cine să rămână, judecătorul/executorul judecătoresc decide scoaterea casei la licitație publică.
În aceași măsură, casa poate să rămână pe numele amândurora (să o vândă peste un an, să o doneze copilului, etc) iar foștii soți să stea în alte locuințe, proprietate proprie a fiecăruia.

Vânzarea apartamentului după divorț?

Apartamentul se poate vinde și după divorț, soții sau foștii soți pot să mai locuiască împreună o perioadă de timp dacă decid așa, cât timp mai fac rost de resurse pentru a-și cumpăra alt apartament/casă pentru a locui.

La partajul bunurilor după divorț se împart și datoriile?

Da. Se împart proportional și bunuriile și datoriile. A+B-C=D de unde rezultă că fiecare primește D/2.

Exemplu: A = casă, B = mașină, C = datorie la bancă, D= rezultatul. Se poate ca un soț să rămână cu casa și să îi dea celuilalt o sumă de bani, adică partea celuilalt soț din casă materializată în bani (sultă) + mașina. Râmâne la înțelegerea celor doi iar dacă nu se înțeleg, hotărăște instanța de judecată.

Dacă am cumpărat un apartament doar cu banii mei, se pune la partajul bunurilor după divorț?

Nu. Dacă e voba de banii din salariu, teoretic, e un bun comun dar dacă banii provin din valorificarea (vinderea, închirierea) unei moșteniri (casă, mașină, tractor, pământ, tablouri, ceasuri) atunci nu e bun comun chiar daca operațiunea se face în timpul căsătoriei.

Are dreptul celalalt soț la bunurile dinaintea căsătoriei?

Da și nu. Depinde de momentul întrebării.
Dacă aveți un apartament în Mamaia dinaintea căsătoriei, vă căsătoriți, cumpărați împreună o casă la Năvodari, divorțați și faceți partajul bunurilor, apartamentul din Mamaia nu intră la împărțirea bunurilor dar casa din Năvodari intră la partaj.
Dacă aveți un apartament în Mamaia dinaintea căsătoriei, vă căsătoriți, cumpărați împreună o casă la Năvodari, faceți un copil, soțul care are apartamentul decedează, și apartamentul și casa se impart între copil și soțul supraviețuitor:
• soțul ia jumatate din casă (bun comun în timpul căsătoriei) iar cealaltă jumătate se împarte între soțul supraviețuitor, care ia ¼ din jumatatea rămasă iar copilul ia ¾ din jumătatea rămasă. În final, soțul ia 5/8 iar copilul ia 3/8.
• din apartament, soțul supraviețuitor ia ¼ iar copilul ¾.

Bunurile dobândite înainte de căsătorie nu se împart la divorț.  Aceste bunuri dinainte de căsătorie se împart eventual în cazul dezbaterii unei succesiune, când cel care are bunurile decedează iar soțul supraviețuitor vine la moștenire cu copiii sau cu alte rude mai îndepărtate.

Care sunt costurile pentru partajul bunurilor după divorț?

Onorariul avocatului (poate să fie 2.000 de lei, 5.000 de lei depinde de experiența avocatului, de prestanța acestuia, de cunoștințele acestuia, de specialiate) + taxa de timbru judiciar (5% din valoarea masei partajabile) + onorariu expert (mai puțin decât avocatul).avocat partaj constanta avocat partaj constanta

După 5 ani de căsătorie bunurile devin comune?

Nu. Bunurile dinaintea căsătoriei sunt bunuri proprii ale fiecărui  soț iar bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune, chiar dacă în acte e trecut un singur soț (Exemplu: în contractul de vânzare al mașinii e trecut un singur soț). Deci, răspunsul la întrebarea după câți ani de căsătorie bunurile devin comun este că ele nu devin comun niciodată decât în situația când un soț îi donează sau îi vine celuilalt o parte din bunuri.

Dacă ai primit răspunsurile așteptate și ai nevoie de un avocat partaj constanta, intră la secțiunea contact pentru a afla cum mă poți contacta..partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort 

1 thought on “Partajul bunurilor dupa divorț 2023”

 1. Buna ziua!
  Am o întrebare la care doresc sa fiu lămurit dacă se poate.
  X și Y s au căsătorit. După căsătorie au cumpărat un apartament.Ideea este ca apartamentul a fost cumpărat pe baza contractului de munca al persoanei X.
  Între timp au divorțat.
  Y a continuat sa plătească ratele la banca pentru apartament .(y fiind doar codebitor pe contract)
  Dar ce sa vezi.. X a realizat după doi ani ca dorește sa rămână cu apartamentul .(deși Y plătise toate ratele de pana acum)
  Ce se întâmpla ? Cum își recuperează Y banii? ( sunt dovezi in transferuri bancare ca Y a plătit toate ratele de pana acum)
  Exista șansa ca X sa rămână cu apartamentul care e pe numele lui, iar Y sa fii plătit degeaba atat.
  Menționez ca la început s a achitat un avans de 10k din banii celor 2.
  Mulțumesc , as fii recunoscător dacă răspundeți

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *