Partajul bunurilor dupa divort

Partajul bunurilor dupa divorț (adică împărțirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei) se poate face dacă soții au fost căsătoriți sub regimul matrimonial: comunitatea legală sau comunitatea convențională. Partajul se poate face înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei, în timpul divorțului și după divorț (la 3 zile, 6 luni, 2 ani, 10 ani, etc.). 
Dacă ești sau ai fost în situația de a avea bunuri comune cu soția/soțul tău, e imperios necesar să cunoști care e procedura partajului, unde se desfășoară, ce se întâmplă dacă celalalt soț nu e de acord cu partajul și care sunt soluțiile pe care le ai la îndemână.
Bonus: răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări privind partajul după divorț.avocat partaj constanta 

sotii isi impart bunurile după divort

Ce este partajul bunurilor după divorț?

Partajul bunurilor înseamnă împărțirea bunurilor comune care au fost dobândite în timpul căsătoriei între cei doi soți.
E important și ce regim al bunurilor ne-am ales atunci când ne-am căsătorit (se poate modifica și în timpul căsătoriei). Sunt 3 regimuri matrimoniale:
A. comunitatea legală
• bunurile dobândite sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților – adică nu este precizat că unul are 40% sau 90 % din bun, de obicei este 50-50%;
• nu trebuie sa dovedim calitatea de bun comun, ea se prezumă;
• prin partaj, bunurile care sunt atribuite fiecărui soț devin bunuri proprii, iar bunurile care nu au fost împărțite rămân bunuri comune (de exemplu ar putea rămâne așa până când se hotărăsc sa doneze apartamentul comun copilului).

B. comunitatea convenţională
• se poate aplica când, printr-o convenție matrimonială, se derogă de la pevederile regimului comunității legale;
• aspecte derogatorii: soții exclud anumite datorii sau bunuri comune, includ anumite datorii sau bunuri, stabilesc că este necesar consimțământul expres al ambilor soți când se încheie anumite acte de administrare, etc.

C. separaţia de bunuri
• fiecare soț este proprietarul exclusiv al bunurilor dobândite înainte de căsătorie precum și a bunurilor pe care le primește în nume propriu dupa data încheierii căsătoriei;
• când soții dobândesc bunuri împreună, ei devin coproprietari pe cote-părți și nu proprietari în devălmășie cum se întamplă la comunitatea legală de bunuri;
• soții sunt complet independeți din punct de vedere financiar.

De reținut:avocat partaj constanta
• regimul matrimonial produce efecte numai din ziua în care s-a încheiat căsătoria.
• regimul matrimonial poate fi modificat în timpul căsătoriei (dupa cel putin un an).

Unde se poate face partajul bunurilor după divorț?

La notar sau la judecătorie.
La notar se face dacă soții sunt de acord întru-totul la împărțirea bunurilor cât și a datoriilor și se prezintă pentru încheierea contractului de partaj cu mai multe documente (acte de identitate, acte de proprietate, certificate fiscale, extras de carte funciară, adeverință de a asociația de proprietari, certificate de urbanism, etc.).
Dacă o parte nu este de acord, partajul bunurilor după divorț se face la judecătorie, unde acesta durează mai mult decât la notar și poate implica costuri mai mari.

Bunurile se impart si in timpul casatoriei

Ce bunuri sunt personale și nu comune?

moștenirile, donațiile (cu excepția cazului în care s-a prevăzut în mod expres, că ele vor fi comune – Exemplu: dacă soția primește o casă moștenire după ce a murit un părinte sau ambii părinți ai ei, casa nu intră la partaj, este bun propriu al soției. Casa ar putea să ajungă la soț doar în situația când nu divorțează și moare soția. Dar chiar și atunci se împarte între soțul supraviețuitor și copii/părinții soției/bunici, etc. Dacă vreți să știți ce primiți și ce nu primiți la moștenire, articolul cu moștenirile vă va răspunde la multe întrebări);
bunurile de uz personal (îmbrăcăminte, periuță de dinți, etc.);
• bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți (ustensilele la soțul stomatolog);
• drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
premiile (de la vreun concurs de dans, de la șah, etc), recompensele, etc;
• indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți (prejudiciul în cazul unui accident auto);
fructele bunurilor proprii (banii din chiria unui apartament pe care l-ai cumparat/primit moștenire înainte de a te căsători).

Care este procedura?

Se prezumă că bunurile sunt dobândite de soți în mod egal, 50%, 50%.
Soții pot stabili și pe cale notarială că există o cotă de contribuție diferită. Unul dintre soți a câștigat mai multi bani în timpul căsniciei, a contribuit mai mult la dobândirea bunurilor comune și poate să obțină o cotă majorată de contribuție (se ia în calcul și partea făcută de soțul care a stat acasă și nu a avut serviciu, a făcut curat în casă, a făcut mâncare, a avut grijă de copii, etc.).

Soțul care solicită partajul bunurilor după divorț comune la instanța de judecată (generic este numic reclamant, adică reclamă o problemă) trebuie să includă în cererea de chemare de judecată mai multe informații:
persoanele între care urmează a avea loc partajul (soțul și soția dacă partajul se face odată cu divorțul sau între foștii soți dacă se face partajul după divorț);
titlul pe baza căruia acesta este cerut;
• toate bunurile supuse partajului;
• valoarea bunurilor comune;
locul unde acestea se află (că apartamentul este pe strada Eminescu, nr 15 din Năvodari sau mașina e în garaj la vecinul, samd);
persoana care le deţine / administrează.

Dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie în timpul procesului, instanţa va stabili:
• bunurile care sunt supuse împărţelii;
• calitatea de coproprietar, cota parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii.

Sotii nu se inteleg la impartirea bunurilor dupa divort

Ce acte sunt necesare pentru partajul bunurilor după divorț?

• cerere de chemare în judecată,
• acte de identitate,avocat partaj constanta
• acte de proprietate,
• certificate fiscale,
• extras de carte funciară,
• adeverință de a asociația de proprietari,
• certificate de urbanism, etc.avocat partaj constanta

Întrebări și răspunsuri scurte

După câți ani de căsătorie se împart bunurile?

După 2, după 5 sau oricând doresc părțile. Se poate face partajul bunurilor după divorț, în timpul divorțului sau în timpul căsătoriei. Atenție! Bunurile dinaintea căsătoriei nu devin comune (ca apoi să fie împărțite în cazul unui partaj) doar din prisma faptului că cei doi soți s-au căsătorit. În concluzie, se împart numai bunurile dobândite împreună, chiar dacă e trecut un singur soț în acte (se presupune că sunt bunuri comune).

Banii din cont se împart la divorț?

Banii proveniți din salarii, din dividente, etc., sunt bunuri comune și se împart când se face partajul. De aceea, cel mai bine este să se facă partajul bunurilor odată cu divorțul. Dacă se face în 10 ani, cine mai știe cine și cât avea în conturi și mai ales se pot pierd dovezile, se mai uită unele aspecte, etc. Dacă salariul intră după întroducerea divorțului, acesta nu este bun comun, ci bun propriu.

Cine plătește ratele după divorț?

Dacă soții au cumpărat un apartament prin prima casă sau cu credit ipotecar, la divorț, în principiu, unul din soți rămâne cu apartamentul și trebuie să îi plătească celeilalte părți o sultă, cam jumătate din cât s-a plătit pe apartament până în acel moment.
Dacă niciunul din soți nu este de acord cu această soluție (poate amândoi vor să rămână în apartament sau cel care rămâne în apartament nu are bani să îi plătească celuilalt sulta) judecătorul hotărăște ca apartamentul să fie scos la licitație, se plătește apoi creditul luat de la bancă și ce mai rămâne se împarte la cei doi soți (asta dacă mai rămâne, că poate apartamentul s-a devalorizat și soții trebuie să mai pună bani de la ei ca să plătească ratele). Trebuie să se țină cont, că banca de unde s-a luat creditul trebuie să fie de acord ca apartamentul să rămână cu un singur debitor, un singur proprietar.

Cum se împart bunurile între frați?

Dacă ne referim la bunurile primite moștenire, fiecare primește 50-50%.

Cine rămâne în casă după divorț?

În principiu, pot să rămână și amândoi o perioadă, din varii motive (poate că unul din soți nu are încă un alt loc unde să locuiască și mai strange bani pentru a-și cumpăra apartament, etc). În practică, rămâne unul din soți și îi plătește celuilalt o sumă de bani (sultă), proportional cu cât a contribuit până atunci la apartament (la avans, la rate, la renovare, la finisaje, etc.).

Exemplu: dacă soții au cumpărat un apartament de 100.000$, soțul care rămâne în apartament trebuie să îi plătească celuilalt soț 50.000$ (dacă sunt si datorii, acestea se scad din cei 100.000$, ce rămâne se împarte la 2 și aceea este suma pe care trebuie să i-o dea celuilalt soț).

Dacă nu se înțeleg cine să rămână, judecătorul/executorul judecătoresc decide scoaterea casei la licitație publică.
În aceași măsură, casa poate să rămână pe numele amândurora (să o vândă peste un an, să o doneze copilului, etc) iar foștii soți să stea în alte locuințe, proprietate proprie a fiecăruia.

Vânzarea apartamentului după divorț?

Apartamentul se poate vinde și după divorț, soții sau foștii soți pot să mai locuiască împreună o perioadă de timp dacă decid așa, cât timp mai fac rost de resurse pentru a-și cumpăra alt apartament/casă pentru a locui.

La partajul bunurilor după divorț se împart și datoriile?

Da. Se împart proportional și bunuriile și datoriile. A+B-C=D de unde rezultă că fiecare primește D/2.

Exemplu: A = casă, B = mașină, C = datorie la bancă, D= rezultatul. Se poate ca un soț să rămână cu casa și să îi dea celuilalt o sumă de bani, adică partea celuilalt soț din casă materializată în bani (sultă) + mașina. Râmâne la înțelegerea celor doi iar dacă nu se înțeleg, hotărăște instanța de judecată.

Dacă am cumpărat un apartament doar cu banii mei, se pune la partajul bunurilor după divorț?

Nu. Dacă e voba de banii din salariu, teoretic, e un bun comun dar dacă banii provin din valorificarea (vinderea, închirierea) unei moșteniri (casă, mașină, tractor, pământ, tablouri, ceasuri) atunci nu e bun comun chiar daca operațiunea se face în timpul căsătoriei.

Are dreptul celalalt soț la bunurile dinaintea căsătoriei?

Da și nu. Depinde de momentul întrebării.
Dacă aveți un apartament în Mamaia dinaintea căsătoriei, vă căsătoriți, cumpărați împreună o casă la Năvodari, divorțați și faceți partajul bunurilor, apartamentul din Mamaia nu intră la împărțirea bunurilor dar casa din Năvodari intră la partaj.
Dacă aveți un apartament în Mamaia dinaintea căsătoriei, vă căsătoriți, cumpărați împreună o casă la Năvodari, faceți un copil, soțul care are apartamentul decedează, și apartamentul și casa se impart între copil și soțul supraviețuitor:
• soțul ia jumatate din casă (bun comun în timpul căsătoriei) iar cealaltă jumătate se împarte între soțul supraviețuitor, care ia ¼ din jumatatea rămasă iar copilul ia ¾ din jumătatea rămasă. În final, soțul ia 5/8 iar copilul ia 3/8.
• din apartament, soțul supraviețuitor ia ¼ iar copilul ¾.

Bunurile dobândite înainte de căsătorie nu se împart la divorț.  Aceste bunuri dinainte de căsătorie se împart eventual în cazul dezbaterii unei succesiune, când cel care are bunurile decedează iar soțul supraviețuitor vine la moștenire cu copiii sau cu alte rude mai îndepărtate.

Care sunt costurile pentru partajul bunurilor după divorț?

Onorariul avocatului (poate să fie 2.000 de lei, 5.000 de lei depinde de experiența avocatului, de prestanța acestuia, de cunoștințele acestuia, de specialiate) + taxa de timbru judiciar (5% din valoarea masei partajabile) + onorariu expert (mai puțin decât avocatul).avocat partaj constanta avocat partaj constanta

După 5 ani de căsătorie bunurile devin comune?

Nu. Bunurile dinaintea căsătoriei sunt bunuri proprii ale fiecărui  soț iar bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune, chiar dacă în acte e trecut un singur soț (Exemplu: în contractul de vânzare al mașinii e trecut un singur soț). Deci, răspunsul la întrebarea după câți ani de căsătorie bunurile devin comun este că ele nu devin comun niciodată decât în situația când un soț îi donează sau îi vine celuilalt o parte din bunuri.

Dacă ai primit răspunsurile așteptate și ai nevoie de un avocat partaj constanta, intră la secțiunea contact pentru a afla cum mă poți contacta..partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort partajul bunurilor dupa divort 

34 comentarii la “Partajul bunurilor dupa divorț 2024

 1. Buna ziua!
  Am o întrebare la care doresc sa fiu lămurit dacă se poate.
  X și Y s au căsătorit. După căsătorie au cumpărat un apartament.Ideea este ca apartamentul a fost cumpărat pe baza contractului de munca al persoanei X.
  Între timp au divorțat.
  Y a continuat sa plătească ratele la banca pentru apartament .(y fiind doar codebitor pe contract)
  Dar ce sa vezi.. X a realizat după doi ani ca dorește sa rămână cu apartamentul .(deși Y plătise toate ratele de pana acum)
  Ce se întâmpla ? Cum își recuperează Y banii? ( sunt dovezi in transferuri bancare ca Y a plătit toate ratele de pana acum)
  Exista șansa ca X sa rămână cu apartamentul care e pe numele lui, iar Y sa fii plătit degeaba atat.
  Menționez ca la început s a achitat un avans de 10k din banii celor 2.
  Mulțumesc , as fii recunoscător dacă răspundeți

  1. De prinicipiu, orice bun achiziționat în timpul căsătoriei este comun, nu contează cine a făcut creditul. La partaj, se poate discuta și de regularizarea datoriei, iar tot ceea ce unul dintre foștii soți plăteste singur după divort, este drept de creanță, are dreptul să obțină restituirea. Tot de principiu bunul poate rămâne la oricare, cu obligația de a-l despăgubi pe celălat pentru contribuția pe care a avut-o. La atribuire are prioritate cel care a plătit în continuare singur.
   Art. 988: Criteriile partajului
   La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau altele asemenea.

 2. Bună ziua. Am și eu o întrebare cu privire la partaj după divorț. Înainte de casatorie am deținut fiecare câte un apartament. În timpul căsătoriei am vândut apartamentul meu în necunoscuta de cauza și am plătit creditele pe care le avea el. Ulterior a vândut și el apartamentul, dar a cumpărat o casa, iar la notar a specificat ca au fost banii din vânzarea apartamentului, în actul de vanzare fiind trecut doar el. Menționez ca suntem căsătoriți de 5 ani și avem doi copii. Întrebarea este dacă eu am parte la casa
  Va multumesc!

  1. Buna ziua,
   Bineinteles ca aveti parte la casa, si puteti sa dovediti si rata de contributie la achizitie, sa va revina mai mult decat jumatate.

   1. Buna ziua .Am fost căsătorit 29ani am locuit impreuna cu socri,după nunta am construit o casa impreuna cu socri cu bani de la nunta și ce am mai strâns în ani urmatori.Socrul a decedat în 2022 și sa facut succesiunea pe numele soției. Eu la partaj mai am vreun drept,menționez ca soacra trăiește dar la succesiune a trecut tot soției,în timpul succesiuni eram căsătoriți, după a urmat divorțul prin Notar.Va multumesc

 3. Am cumpărat un autoturism după nuntă, nu din banii de nuntă şi este pe numele meu, la partajare rămân eu proprietar sau se împarte? Menționez că avem un copil minor.

  Dacă vând autoturismul înainte cu câteva zile să întocmim actele de divorț, şi valoarea autoturismului este foarte mică, trebuie să împart valoarea care am primit pe maşină?

  Am o societate descrisă după căsătorie, acela se împarte? Doar eu sunt administratorul societății.

  Mulțumesc pentru răspuns.

  1. tot ceea ce se achiziționează în timpul căsătoriei, indiferent pe numele cui, se imparte, de principiu. Nu sunteți obligat să împărțiti decât dacă face partaj în instanță și se constată cotă exclusivă. Sunteți obligat să împărțiți și bunul, iar vânzarea se face cu acordul soției. Cu societatea e mai complicat. pracatica judiciară nu este unitară, exista și așa și așa. Eu personal consider că este corect să se împartă. Acestea sunt dispozițiile legale. Regimul aporturilor
   (1) Sub sancţiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soţi nu poate singur, fără consimţământul scris al
   celuilalt soţ, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părţi sociale ori, după
   caz, de acţiuni. În cazul societăţilor comercial
   care nu şi-a dat consimţământul scris la întrebuinţarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune
   de la celălalt soţ, fără a fi afectate drepturile dobândite de terţi.
   (2) În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută soţului care a aportat bunul comun, dar
   părţile sociale sau acţiunile sunt bunuri comune. Soţul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această
   calitate şi poate realiza singur transferul părţilor sociale ori, după caz, al acţiunilor deţinute.
   (3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută şi celuilalt soţ, dacă acesta şi
   acest caz, fiecare dintre soţi are calitatea de asociat pentru pă
   jumătate din valoarea bunului, dacă, prin convenţie, soţii nu au stipulat alte cote
   ce revin fiecăruia dintre soţi sunt bunuri proprii.

  2. Buna ziua!
   Mă puteți ajuta, va rog cu o informație?!
   Cuplu căsătorit, achitioneaza apartament cu Prima Casa.
   Parte din credit se plătește cu banii pe care soțul ii are din vânzarea unui apartament ce îl avea de dinainte de căsătorie, o alta parte cu banii pe o garsoniera ce o avea soția dinainte de căsătorie.
   La partaj in Instanta apartamentul se împarte la 2 sau fiecare își primește cotizațiile la credit?

   1. in cadrul bunurilor luate cu credit nu se poate face un partaj propriu zis, fără acordul băncii, pentru că instanța nu poate interveni în contractul dintre dvs și bancă, pentru a scoate un debitor. În cadrul acestor bunuri, se poate atribui unuia dintre soți, care să preia și creditul. dar cu opozabilitate doar între ei, daca nu plateste rata, banca se poate îndrepta și împotriva celuilalt, care nu mai are nici bunul. Nu este deloc recomandabil.

    In ipoteza in care creditul s-a stins, instanța va stabili cota de contribuție la toate bunurile, de regulă 1/2, doar dacă unul dintre soți a avut venituri mai mari poate cere o cota mai mare.

 4. Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti referitor la urmatoarea problema: sotul meu si cu mine vrem sa ne separam (nefiind divortati, dar avut in viziune aceasta posibilitate) si vrem sa vindem locuinta proprietate comuna (apartament cumparat de noi in timpul casatoriei, proprietari amandoi) si ulterior sa impartim banii in mod egal; daca eu imi cumpar o alta locuinta cu partea mea financiara, sotul meu are drepturi asupra respectivei locuinte? sau pot sa pun acea locuinta pe numele copilului? Precizez ca separarea si vanzarea proprietatii comune s – ar face doar din punctul nostru de vedere fara implicarea unor reguli legislative (adica fara partaj la notar, instanta, etc).
  Multumesc,
  Cu respect Ramona

  1. Buna ziua, de principiu daca nu divorțați, și vindeți de comun acord și cumparați tot casatoriți fiind, bunurile amandoua sunt tot comune. În cazul unei neînțelegeri puteti solicita instanței să constate că regimul matrimonial a încetat de la data despărțirii în fapt și bunurile achiziționate după acest moment sunt proprii, insă este o acțiune cu bătaie lungă. Cel mai sigur e sa faceți lucrurile oficial.

 5. Buna ziua,
  Daca eu dau in judecata pe fostul sot pentru nu putem cadea de acord sa vindem apartamentul care l-am cumparat in timpul casatoriei, legea ma poate obliga sa convetuiesc cu el in acelas apartament, numai pentru el nu vrea sa vindem?
  Mentionez ca eu mi-am refacut viata.
  Multumesc anticipat

 6. Buna ziua!Am divortat in urma cu 25 de ani dar,nu am facut partajul.Eu am ramas in casa cu cei doi copii,el parasind domiciliu dupa cateva luni de cand am deschis actiunea de divort.Intrebarea mea este daca pot face partajul la notar sau musai trebuie sa mergem in instanta.Multumesc

 7. Buna seara. Prima casa a fost luata doar pe numele meu, a doua initial la fel, am facut o refinantare si a trebuit sa trec si sotia (m-a obligat notarul), bunul nou este achizitionat inainte de actele de casatorie.

  In fine, nu asta ma intereseaza, ci daca pot legal sa fac Cota parte.

  De exemplu, pe langa faptul ca am contribuit mai mult la tot ce tine de imprumuturi si restul, am achitat prin eforturi proprii 30% din credit si am redus perioada.

  Nu am o problema sa impart cu fosta sotie, dar nu vad Normal sa fie 50-50, tinand cont de eforturile mele, venituri de cel putin 3 ori mai mari si multe altele.

  Care e solutia ca fiecare sa plece in viata cu cat a contribuit?
  Ps: as vinde Maine, dar copilul merge la scoala, caine, pisica si altele…asta e singurul motiv pentru care vreau sa tin proprietatea, copilul sa fie in mediul lui si sa simta cat mai putin ruperea.

  1. Da puteți cere cota majoritară. Nu e chiar fiecare să plece cu ce a venit, pentru că în casatorie sunt multe lucruri care se fac, (făcut copil ,îngrijit, spălat, sacrificiu persona etc. ) toate acestea trebuie luate în calcul, nu doar banii aduși.

 8. Buna ziua! Am obtinut (eu si fosta sotie,anii 98) un apartament cu drept de habitatie dupa decesul proprietarului. Dupa 7-8 ani am decis sa ma despart de fosta si am parasit acel apartament ,ramand fosta sotie ,copilul si persoana in cauza care era cu handicap ,iar fosta avea salariu de insotitor! In urma cu 3 ani (2019-2021)persoana a decedat iar eu cu fosta ,care inca locuieste acolo ,am intrat in dreptul de proprietate deplina conform actului de vanzare cumparare! Intrebarea mea este cum se imparte acest bun,tinand cont ca eu nu am locuit nicio secunda acolo ,nici nu am contribuit cu nimic ! Multumesc

 9. Buna ziua! O întrebare! Am achiziționat în timpul căsătoriei un apartament împreuna cu soțul meu! La acel moment acest nu cunosc motivul a declarat că este necăsătorit .bunul este luat prin banca și a fost achitat 12 din timpul căsătoriei.
  Pe apartament pe numele soțului este o poprire executorie de pe un bilet la ordin avalizat in nume propriu de soțul meu de pe societatea pe care o avea . Ce șanse am să mă bag in acest partaj? Sunt șanse ?

 10. Buna ziua,

  Va rog daca puteti sa ma ajutati si sa ma lamuriti in urmatoarea situatie: eu am achizitionat un apartament prin Prima Casa inainte de casatorie. Imi doresc sa divortez la notar, iar sotul imi cere despagubiri in valoare de 50% din valoarea apartamentului in prezent, nu valoarea initiala. Eu i-am oferit despagubiri de 1/3 din valoarea apartamentului la momentul achizitiei deoarece impreuna avem si un copil minor si nu stiu sigur daca si copilul are dreptul la partaj. Daca minorul nu este inlcus, m-am oferit sa il despagubesc cu 1/2 din valoarea imobilului in momentul achizitiei. Nu este de acord nici asa, el isi doreste sa il despagubesc cum am spus mai sus cu 1/2 din valoarea imobilului in prezent plus cu sumele de bani pe care le-a investit in toti anii din timpul casniciei, mentionez ca am avut loc de munca constant, am avut venituri constante fara intreruperi, insa el are un salariu mult mai mare decat al meu. Mentionez ca eu am stat in concediu de crestere copil si m-am ocupat de ingrijirea acestuia, nu stiu daca are vreo relevanta. Separarea are loc din cauza neintelegilor si a lipsei de respect aparute intre noi. Nu consider ca mai exista remediere.
  Astept raspunsul dumneavoastra.
  Va multumesc!

 11. Bună antrebare căsătoriți 35 ani soția nu a avut servici 15 ani a stat acasă copii nu avem avem bunuri comune o mașină si un teren bunuri cuparate de mama mea dar ma trecut pe mine singur pe acte cum pot dovedi cu .mama a cumparat bunurile cu banii ei casa care locuim este moștenire vă mulțumesc

 12. Buna am și eu o întrebare vrem sa divorțăm (exemplu ) am făcut casa în timpul cât am stat căsătoriți :țin sa Menționez motivul căsătoriei (nevastă-mea nu ii place munca toată viața ei ia plăcut sa i se dea sa se facă etc deci (eu am făcut practic tot cu sudoare fetei mele) aparte am moștenit de la parinti mei un apartament teren cara le-am vândut și am băgat tot in casa + rata la banca luată de mine deci tot pe spatele meu ( am un copil ::

 13. Bună ziua. Nu am făcut partaj la divorț. După 13 ani de la divorț am primit înștiințare de la serviciul taxe și impozite cum că am de plată o sumă de bani pt mai multe autoturisme cumpărate de către fostul soț (actele au fost facute doar pe numele lui) in timpul cât am fost căsătoriți. Ce pot face pt a nu mai primi notificări pentru plată impozit. Vă mulțumesc.

 14. Bună seara! Am divorțat acum doi ani, am doi copii minori ce stau cu mine (tatăl nu a cerut program de vizită) și locuim în prezent într – un apartament achiziționat de fostul soț prin programul „Prima casă” cu o lună înainte de căsătorie. Împreună am plătit 12 ani iar de când am divorțat am achitat eu ratele. În cazul unui partaj, cât mi s-ar cuveni din ce s-a plătit?

 15. Buna ziua. Inainte de casatorie am cumparat un apartament, pe numele meu, cu credit ipotecar pe numele meu si avans din economiile mele. Dupa casatorie am locuit in el, impreuna sot, sotie si 2 copii pentru 7 ani, timp in care am platit impreuna ratele. Dupa ne-am mutat cu chirie si apartamentul a fost inchiriat si din chirie s-a platit rata, timp de 11 ani. In prezent dorim sa divortam. Cum se imparte in mod legal acest bun la partaj? Multumesc!

 16. Bună ziua, am decis sa divorțez, în timpul căsătoriei un unchi mi.a făcut contract de vânzare cumpărare cu clauza de întreținere, în act eu sunt cumpărătoare dar fiind căsătorită a fost trecut și soțul, dacă acesta deschide proces de partaj, are vreun drept asuma imobilului dobândit în urma contractului? Persoana care mi.a vândut este încă în viață dar cu handicap și se află în grija mea. Va mulțumesc

  1. Atât timp cât s a plătit prețul în timpul căsătoriei și s a prestat întreținere in timpul casatoriei, bunul este comun și întra la partaj doar ca puteți solicita scăderea contravalorii întreținerii cd urmează a fi prestata.

 17. Buna ziua. Am o mare rugăminte să-mi dați un sfat. Părinții mei au divorțat după 45 de ani deoarece tatăl meu a ieșit la o pensie mare și a zis ca vrea sa fie liber iar mama cu o pensie mica deoarece a crescut 3 copii și a întreținut la casa. Împreună au vândut un apartament și au cumpărat o casa batraneasca cu un teren de 800 mp și un teren de 3000 mp extravilan. Au dărâmat casa batraneasca și au construit o casa cu parter și etaj din chirpici după care au vândut și terenul de 3000 extravilan pentru a termina casa. Eu locuiesc cu ei în curte și impreuna cu mama si cu alte rude am ajutat la ridicarea casei iar tatăl meu a lucrat și a stat numai prin baruri. Mentionez ca mama cat și eu am fost slugariti și bătuți de tatăl meu, mama datorita la o bătaie mai mare a rămas cu probleme la un ochi dar și retras plângerea iar pe mine ma lua să-l ajut când taia lemne la oameni cu drujba în sat și tata fiind sub influenta alcoolului mia taiat un tendon la o mana și actele de la spital sunt tot la el. La ora actuala casa era ridicata dar locuita doar la parter de părinți și la etaj doar o camera era facuta dar nefinalizata unde dormea mama fara caldura și curent ai dădea de la parter tata numai când vroia cu un prelungitor. Tata ia zis lu mama sa mearga la notar sa semneze divorțul și el ai face interiorul la etaj și ca ai da și gaze și curent pentru a locui mama acolo. După divorț tata nu a mai făcut nimic la eta pe motiv ca sunt divorțați și fiecare e cu banul lui. După divorț am făcut eu interiorul iar mama și o sora au investit acolo eu fiind doar cu mana de lucru. Tatal meu a înaintat în tribunal pentru partea lui de casa sau bani. Eu nu doresc avere dar vreau sa știu cum trebuie sa ajut pentru a-și lua mama partea ei de casa deoarece nu vrea sa vândă și nici bani nu are săi poată da lu tata pentru partea lui. A venit o doamna experta și doar sa uitat la casa si curte precizând ca va veni un coleg pentru a verifica cu poze și măsurători deoarece tata a făcut un cadastru la casa si a trecut casa din BCA. Nu a mai venit nimeni de la tribunal dar a primit mama citație pentru a se prezenta la tribunal din care rezulta ca sa făcut expertiza prin GPS și ca nu se poate locui doua familii in aceasta curte și casa. Astept răspuns va rog mult și mulțumesc pentru timpul acordat. Mentionez ca și copilul meu a asistat la multe scandaluri între parinti dar nu vreau să-l implic deoarece are 11 ani si ca tatăl meu a pus stăpânire pe parter și o dădea pe mama afara din casa si am chemat politia si tot lui ai dădea dreptate pe motiv ca sunt divorțați iar mie ami spunea sa tac din gura și sa nu ma bag. O zi buna și Paște fericit !

 18. Bună ziua.
  Ce se intampla la partaj cu Creditul de nevoie personale luat în timpul căsătoriei? Menționez ca banii au fost folosiți pt renovarea apartamentului in care am locuit, iar acesta este pe numele socrilor.
  Mulțumesc!

 19. Buna ziua. As avea nevoie de o informatie. Sotul meu a divortat fara ca eu sa stiu,eu eram la lucru in afara tarii, pt a putea plati ratele la Banca(credit pe numele meu) . Cum am terminat de platit, el a divortat, nu am stiut pt eu am continuat sa trimit bani,sa mai faca ceva la casa. Dupa 4 ani de la divort el a murit,nu sa facut partaj, nu am stiut de divort pana nu am reinoit buletinul. Acolo am aflat ca sant divortata.Copiii au fost cu mine, pt ca nu se ingrijea de ei, bea mult. La divort nu a specificat ca din casatorie rezulta doi copii.Cand ne-am casatorie el avea cumparata casa cu o li vada(casa doar scheletul de lemn)am terminato cu banii de la nunta,si credite la Banca. Bunica mea, mi-a donat o bucata de pamant,c’è e trecuta ca bun comune. Eu vreau sa cedez tot la copii, in afara de bucata de pamant de la bunica, ad vrea sa o vand,pt a plati datorii.Cum pot face, ce sanse am? Va multumesc anticipat!

 20. Vreau să mă lămuriți cu ceva eu am divorțat și nu am făcut partaj din cuza ca actele de la casă sunt pe socra și ia o decedat și eu am miam băgat foarte mulți bani în casă ca am renovato casă și eu am lucrat foarte mulți anii și eu am vreun drept la casă a-și putea baga la partaj

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *