Avocat Petrov Georgiana

Partajul bunurilor dupa divorț 2023

Partajul bunurilor dupa divorț (adică împărțirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei) se poate face dacă soții au fost căsătoriți sub regimul matrimonial: comunitatea legală sau comunitatea convențională. Partajul se poate face înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei, în timpul divorțului și după divorț (la 3 zile, 6 luni, 2 ani, 10 ani, etc.).
Dacă ești sau ai fost în situația de a avea bunuri comune cu soția/soțul tău, e imperios necesar să cunoști care e procedura partajului, unde se desfășoară, ce se întâmplă dacă celalalt soț nu e de acord cu partajul și care sunt soluțiile pe care le ai la îndemână.
Bonus: răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări privind partajul.

sotii isi impart bunurile după divort

Ce este partajul bunurilor după divorț?

Partajul bunurilor înseamnă împărțirea bunurilor comune care au fost dobândite în timpul căsătoriei între cei doi soți.
E important și ce regim al bunurilor ne-am ales atunci când ne-am căsătorit (se poate modifica și în timpul căsătoriei). Sunt 3 regimuri matrimoniale:
A. comunitatea legală
• bunurile dobândite sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților – adică nu este precizat că unul are 40% sau 90 % din bun, de obicei este 50-50%;
• nu trebuie sa dovedim calitatea de bun comun, ea se prezumă;
• prin partaj, bunurile care sunt atribuite fiecărui soț devin bunuri proprii, iar bunurile care nu au fost împărțite rămân bunuri comune (de exemplu ar putea rămâne așa până când se hotărăsc sa doneze apartamentul comun copilului).

B. comunitatea convenţională
• se poate aplica când, printr-o convenție matrimonială, se derogă de la pevederile regimului comunității legale;
• aspecte derogatorii: soții exclud anumite datorii sau bunuri comune, includ anumite datorii sau bunuri, stabilesc că este necesar consimțământul expres al ambilor soți când se încheie anumite acte de administrare, etc;

C. separaţia de bunuri
• fiecare soț este proprietarul exclusiv al bunurilor dobândite înainte de căsătorie precum și a bunurilor pe care le primește în nume propriu dupa data încheierii căsătoriei;
• când soții dobândesc bunuri împreună, ei devin coproprietari pe cote-părți și nu proprietari în devălmășie cum se întamplă la comunitatea legală de bunuri;
• Soții sunt complet independeți din punct de vedere financiar.

De reținut:
• regimul matrimonial produce efecte numai din ziua în care s-a încheiat căsătoria.
• regimul matrimonial poate fi modificat în timpul căsătoriei (dupa cel putin un an).

Unde se poate face partajul bunurilor după divorț?

La notar sau la judecătorie.
La notar se face dacă soții sunt de acord întru-totul la împărțirea bunurilor cât și a datoriilor și se prezintă pentru încheierea contractului de partaj cu mai multe documente (acte de identitate, acte de proprietate, certificate fiscale, extras de carte funciară, adeverință de a asociația de proprietari, certificate de urbanism, etc.)
Dacă o parte nu este de acord, partajul bunurilor după divorț se face la judecătorie, unde acesta durează mai mult decât la notar și poate implica costuri mai mari.

Bunurile se impart si in timpul casatoriei

Ce bunuri sunt personale și nu comune?

moștenirile, donațiile (cu excepția cazului în care s-a prevăzut în mod expres, că ele vor fi comune – Exemplu: dacă soția primește o casă moștenire după ce a murit un părinte sau ambii părinți ai ei, casa nu intră la partaj, este bun propriu al soției.

Casa ar putea să ajungă la soț doar în situația când nu divorțează și moare soția. Dar chiar și atunci se împarte între soțul supraviețuitor și copii/părinții soției/bunici, etc. Dacă vreți să știți ce primiți și ce nu primiți la moștenire, citiți acest articol);
bunurile de uz personal (îmbrăcăminte, periuță de dinți, etc.);
• bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți (ustensilele la soțul stomatolog);
• drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
premiile (de la vreun concurs de dans, de la șah, etc), recompensele, etc;
• indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți (prejudiciul în cazul unui accident auto);
fructele bunurilor proprii (banii din chiria unui apartament pe care l-ai cumparat/primit moștenire înainte de a te căsători).

Care este procedura?

Se prezumă că bunurile sunt dobândite de soți în mod egal, 50%, 50%.
Soții pot stabili și pe cale notarială că există o cotă de contribuție diferită. Unul dintre soți a câștigat mai multi bani în timpul căsniciei, a contribuit mai mult la dobândirea bunurilor comune și poate să obțină o cotă majorată de contribuție (se ia în calcul și partea făcută de soțul care a stat acasă și nu a avut serviciu, a făcut curat în casă, a făcut mâncare, a avut grijă de copii, etc.).

Soțul care solicită partajul bunurilor comune la instanța de judecată (generic este numic reclamant, adică reclamă o problemă) trebuie să includă în cererea de chemare de judecată mai multe informații:
persoanele între care urmează a avea loc partajul (soțul și soția dacă partajul se face odată cu divorțul sau între foștii soți dacă se face partajul după divorț),
• titlul pe baza căruia acesta este cerut,
• toate bunurile supuse partajului,
• valoarea bunurilor comune,
locul unde acestea se află (că apartamentul este pe strada Eminescu, nr 15 din Năvodari sau mașina e în garaj la vecinul, samd)
persoana care le deţine / administrează.

Dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie în timpul procesului, instanţa va stabili:
• bunurile care sunt supuse împărţelii,
• calitatea de coproprietar, cota parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii.

Sotii nu se inteleg la impartirea bunurilor dupa divort

Ce acte sunt necesare pentru partajul bunurilor după divorț?

• cerere de chemare în judecată,
• acte de identitate,
• acte de proprietate,
• certificate fiscale,
• extras de carte funciară,
• adeverință de a asociația de proprietari,
• certificate de urbanism, etc

Întrebări și răspunsuri scurte

După câți ani de căsătorie se împart bunurile?

După 2, după 5 sau oricând doresc părțile. Se poate face partajul bunurilor după divorț, în timpul divorțului sau în timpul căsătoriei.

Banii din cont se împart la divorț?

Banii proveniți din salarii, din dividente, etc., sunt bunuri comune și se împart când se face partajul. De aceea, cel mai bine este să se facă partajul bunurilor odată cu divorțul. Dacă se face în 10 ani, cine mai știe cine și cât avea în conturi și mai ales se pot pierd dovezile, se mai uită unele aspecte, etc. Dacă salariul intră după întroducerea divorțului, acesta nu este bun comun, ci bun propriu.

Cine plătește ratele după divorț?

Dacă soții au cumpărat un apartament prin prima casă sau cu credit ipotecar, la divorț, în principiu, unul din soți rămâne cu apartamentul și trebuie să îi plătească celeilalte părți o sultă, cam jumătate din cât s-a plătit pe apartament până în acel moment.
Dacă niciunul din soți nu este de acord cu această soluție (poate amândoi vor să rămână în apartament sau cel care rămâne în apartament nu are bani să îi plătească celuilalt sulta) judecătorul hotărăște ca apartamentul să fie scos la licitație, se plătește apoi creditul luat de la bancă și ce mai rămâne se împarte la cei doi soți (asta dacă mai rămâne, că poate apartamentul s-a devalorizat și soții trebuie să mai pună bani de la ei ca să plătească ratele). Trebuie să se țină cont, că banca de unde s-a luat creditul trebuie să fie de acord ca apartamentul să rămână cu un singur debitor, un singur proprietar.

Cum se împart bunurile între frați?

Dacă ne referim la bunurile primite moștenire, fiecare primește 50-50%.

Cine rămâne în casă după divorț?

În principiu, pot să rămână și amândoi o perioadă, din varii motive (poate că unul din soți nu are încă un alt loc unde să locuiască și mai strange bani pentru a-și cumpăra apartament, etc). În practică, rămâne unul din soți și îi plătește celuilalt o sultă, proportional cu cât a contribuit până atunci la apartament (la avans, la rate, la renovare, la finisaje, etc.).

Dacă nu se înțeleg cine să rămână, judecătorul decide scoaterea casei la licitație publică.
În aceași măsură, casa poate să rămână pe numele amândurora iar foștii soți să stea în alte locuințe, proprietate proprie fiecăruia.

Vânzarea apartamentului după divorț?

Apartamentul se poate vinde și după divorț, soții sau foștii soți pot să mai locuiască împreună o perioadă de timp dacă decid așa, cât timp mai fac rost de resurse pentru a-și cumpăra alt apartament/casă pentru a locui.

La partajul bunurilor după divorț se împart și datoriile?

Da. Se împart proportional și bunuriile și datoriile. A+B-C=D de unde rezultă că fiecare primește D/2.

Dacă am cumpărat un apartament doar cu banii mei, se pune la partajul bunurilor după divorț?

Nu. Dacă e voba de banii din salariu, teoretic, e un bun comun dar dacă banii provin din valorificarea (vinderea, închirierea) unei moșteniri (casă, mașină, tractor, pământ, tablorui, ceasuri) atunci nu e bun comun chiar daca operațiunea se face în timpul căsătoriei.

Are dreptul celalalt soț la bunurile dinaintea căsătoriei?

Da și nu. Depinde de momentul întrebării.
Dacă aveți un apartament în Mamaia dinaintea căsătoriei, vă căsătoriți, cumpărați împreună o casă la Năvodari, divorțați și faceți partajul bunurilor, apartamentul din Mamaia nu intră la împărțirea bunurilor dar casa din Năvodari intră la partaj.
Dacă aveți un apartament în Mamaia dinaintea căsătoriei, vă căsătoriți, cumpărați împreună o casă la Năvodari, faceți un copil, soțul care are apartamentul decedează, și apartamentul și casa se impart între copil și soțul supraviețuitor
• soțul ia jumatate din casă (bun comun în timpul căsătoriei) iar cealaltă jumătate se împarte între soțul supraviețuitor, care ia ¼ din jumatatea rămasă iar copilul ia ¾ din jumătatea rămasă. În final, soțul ia 5/8 iar copilul ia 3/8.
• Din apartament, soțul supraviețuitor ia ¼ iar copilul ¾.

 

Care sunt costurile pentru partajul bunurilor după divorț?

Onorariul avocatului (poate să fie 2.000 de lei, 5.000 de lei depinde de experiența avocatului, de prestanța acestuia, de cunoștințele acestuia, de specialiate) + taxa de timbru judiciar (5% din valoarea masei partajabile) + onorariu expert (mai puțin decât avocatul).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *