Avocat Petrov Georgiana

Executare silita intre creditor si debitor

Ce să fac dacă am o executare silită

Dacă ai o executare silită pe numele tău, prima ta acțiune este să faci o contestație la executare, că poate executarea e nelegală, poate s-a făcut după 10 ani sau poate îi era adresată vecinului. Executarea silită este operațiunea prin care creditorul își recuperează bunurile (adică acea persoană care a dat bani sau bunurile lui, altei persoane pentru o perioada determinată de timp – 5 luni sau 30 de ani la creditul prima casă, etc)

Daca ai casa sau mașina  executată silit sau ai poprire pe salariu, află în articolul de mai jos dacă poti scăpa de executarea silită, care este procedura, cât timp durează o executare silită, dacă poți sa plătești în rate datoriile și răspunsurile la cele mai căutate 7 intrebări pe care ți le-ai pus.

Ce este executărea silită?

Pentru a înțelege înțelesul de „executare silită” pornim prin separarea/disjungerea celor doi termeni „executare – realizarea unei acțiuni” și „silită –  adică prin constrângere, forțare sau obligare”. În consecință, executarea silită este o procedură initiată legal atunci când o persoană cu datorii refuză să facă o plată sau chiar când acesta se află în imposibilitate de plată. Chiar și când nu ai bunuri pe numele tău, executarea silită poatesă înceapă. Când se termină sau dacă se termină vreodată, vedem mai jos.

Cert e că poate dura toată viața, în anumite condiții.

Legal, procedura de executare silita este reglementată de Noul Cod de Procedură Civilă (Legea 134/2010), art. 622- art.1064.

Care este procedura executării silite?

Executorul judecătoresc este organul învestit cu autoritatea de stat să îndeplinească un serviciu de interes public. El intervine pentru a recupera sumele de bani datorate pentru împrumuturi restante, ori pentru bunuri sau servicii neachitate la scadenţă.

Poate cineva să vină să îmi ia mașina, banii din cont, casa sau bijuteriile de la mână? Cam da. Deci, ce se poate și ce nu se poate executa silit?

 • obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani (Exemplu: dacă eu îi împrumut vecinului 1.000$ și nu mi-i mai dă înapoi, îl pot executa silit; el poate nu mai are banii, că i-a cheltuit într-o excursie în Grecia dar poate are alți bani în mai multe conturi, sau o mașină, etc.);
 • predarea unui bun sau dreptul de folosinţă al acestuia (Exemplu: i-am dat mașina verișorului meu Cristinel să se plimbe de la Constanța la Tulcea și Cristinel a plecat cu ea să facă Uber în București);
 • desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări.

Ce se poate executa silit la o executare silita

În dosarul de executare silită intră în discuție două părți :

 • creditorul (persoana care are de recuperat o anumită sumă de bani);
 • debiorul (persoana cu datorii,care poate fi o persoană fizică sau juridică).

Creditorul apelează la un executor judecătoresc în baza unui titlu executoriu, un document care conține anumite informații cu privire la neachitarea creanțelor care fac obiectulu contractului de credit. Executorul judecătoresc poate acționa în favoarea persoanei prejudiciate, cu titlu executoriu doar printr-o hotărâre judecătorească.

Deci îl dai în judecată pe Georgică la Judecătoria Constanța, judecătorul stabilește printr-o hotărâre judecătoarească că tu ai dreptate și apoi mergi la un executor judecătoresc cu hotărârea judecătoarească (îl plătești – dar și acești bani îi poți recupera apoi de la Georgică) și el pune în executare titlul executoriu.

Sau dacă titlul tău (să zicem contractul de chirie încheiat la notar sau contractul de împrumut) are valoare de titlu executoriu (dacă așa a fost redactat și semnat), nu mai trebuie să te mai adresezi instanței, ci poți merge direct la executorul  judecătoresc).

Unde se judecă procedura de executare silita?

Procedura de executare silită se judecă la JUDECĂTORIE, cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, urmând a fi depusă tot în circumscripția acesteia și se judecată la  TRIBUNAL Sectia  CIVILĂ, în funcție de județul a cărei zone teritoriale aparțineți. Dacă vecinul tău din Mamaia nu vrea să îți mai dea banii înapoi, mergi la Judecătoria Constanța în primă instanță iar dacă face apel, mergeți la Tribunalul Constanța.

Câte tipuri de executare silită există?

În practică se regăsesc următoarele tipuri de executare silită:

 • a bunurilor mobile, a unei mașini, a ceasurilor, a bijuteriilor de valoare sau oricărui alt bun pe care îl deține persoana cu datorii și care poate fi mutat dintr-un loc în altul (bicicletele de exemplu, uite aici câteva biciclete de zeci de mii de $ și o bicicletă de 1 milion de $).
 • a bunurilor imobile, este valorificată executarea unui apartament, casă/teren;
 • prin poprire sunt supuse executării silite veniturile în lei și valută, se poate realiza asupra conturilor bancare ale persoanei fizice/juridice datornice, sau prin popriri de la terțe persoane.

Cum începe procedura de executare silită?

Când procedura de executare silită este initiată , persoana fizica/juridică cu datorii este anunțată prin intermediul unei somații (o primește acasă și numai de atunci curge termenul). Rolul acesteia este de al motiva pe cel cu pricina de a achita sumele restante într-un termen maxim de 15 zile, înainte de începerea vânzării bunurilor și blocarea propriu-zisă a conturilor bancare.

Persoana cu datorii, trebuie să cunoască faptul că și contractul încheiat online are titlu executoriu (conform unei Decizii a ICCJ nr. 23/14.10.2019).

Este de la sine înțeles faptul că persoana prejudiciată, adică creditorul este cel care formulează această somație, deoarece nu își poate obține banii sau bunurile prin altă modalitate, doar atunci când obiectul creanțelor este determinat sau determinabil,când a ajuns la scadență sau când rezultă din titlu executoriu.

Actele necesare privind procedura executării silite.

 • titlul executoriu (în original); avocat executare silită constanța 
 • cerere de executare silită (tip), în 2 exemplare;
 • dovada plății taxei judiciare de timbru (în cuantum de 20 lei);
 • împuternicirea avocațională (dacă cererea este semnată de altă persoană decât creditorul, respectiv de avocat/mandatar);
 • dovezi privind cheltuielile de executare (în original) – de exemplu: transport, onorariu avocat, chitanțe;
 • onorariul executorului judecătoresc.

Ce cuprinde o cerere de executare silită?

 • pentru persoane fizice – Numele, Prenumele, CNP, date de stare civilă, precum și informații despre eventualele bunuri urmăribile sau venituri;
 • pentru persoanele juridice – C.U.I, Nr.înmatriculare Registrul Comerțului.

Ce se întâmplă dacă omit anumite acte?

În primul rând, această situație poate duce la anularea sau respingerea cererii de chemare în judecată.

De exemplu, taxa judiciară de timbru cu aplicare  legală în OUG. nr. 80 / 2013, este parte a cheltuielilor de judecată.

Ea se plătește de către reclamant (creditor), persoana care începe acțiunea, și dorește să își recupereze banii și se depune în original la dosar.

Dacă te întrebi unde și prin ce modalitate poți face plata, iar răspunsul tău este :„Merg cu banii în buzunar și îi dau executorului sau avocatului ”, te înșeli amarnic. Da, poate și avocatul să plătească în locul tău taxa judiciară de timbru dar la Baroul Constanța se poate plăti această taxa exact în interiorul Baroului care se află la 50 de metri de Judectoria Constanța.

Plata se face cash sau prin transfer bancar la Primăria de la domiciliul plătitorului, se achită anticipat.

Cât timp durează o executare silită?

Durata unei proceduri de executare silită poate varia între 5 zile, 3 luni de zile, 1 an și 3 luni sau poate mai mulți ani, în funcție de cât de vigilent este debitorul (persoana cu datoria) sau cât trage de timp. Dar aici ne referim doar la procedura în fața instanței – Judecătoriei, care începe cu cererea de chemare în judecată (după ce vedem că Georgică nu ne mai dă mașina sau banii înapoi) care ajunge la judecător, o studiază, o trimite debitorului pentru răspuns la întâmpinare, poate debitorul nu mai stă la adresa aceea pe care o știai, stai și caută unde stă…etc …….. iar după ce s-a judecat la Judecatorie, debitorul poate face apel și mai durează și la Tribunal ceva timp.

Iar după ce se termină la Judecătorie în caz că nu se face apel, urmează a doua etapă cu executorul judecătoresc pentru a recupera datoriile.

Atentie la termenele din contract-se poate ajunge la executare silita

Răspunsul, nu pe placul debitorilor, este că poate dura toată viața dacă nu ai bunuri pe numele tău. Dar și creditorul trebuie să fie vigilent și să facă acte de executare aproape continuu, în termenul de 3 ani, și apoi iar 3 ani și tot așa.

Cum scap de o executare silită?

Scapi de procedura de executare silită în următoarele cazuri:

 • dacă este prescrisă datoria – are un termen general de 3 ani (datoria era scadentă la 25.10.2013, apoi curge termenul de prescripție de 3 ani până la 25.10.2016 când creditorul putea să execute silit datoria de 7.993 de lei iar creditorul s-a gândit abia în 09.08.2019 să facă cerere de executare silită – păi în acest caz legea protejează și debitorul, nu numai creditorul ).

Dar aici trebuie să fim foarte atenți la micile detalii, pentru că da, termenul de prescripție este de 3 ani dar dacă creditorul până să se împlinească cei 3 ani (cu 2 zile înainte să zicem) mai face prin executorul judecătoresc din nou documentele de executare silită, iar începe să curgă alți 3 ani și tot așa până ieși la pensie și după aceea.

 • beneficiezi de ajutor de șomaj sau pensii private;
 • dacă ai o sumă de bani destinată tratării sau diagnosticării diferitelor afecțiuni, demonstrate în mod legal;
 • dacă ai niște sume de banii necesare începerii studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare;
 • dacă ai primit banii de la ajutorul pentru deces;
 • dacă ai compensații pentru desfacerea contractului de muncă;
 • nu se pot executa silit alimentele necesare datornicului şi persoanelor pe care le are în întreţinere şi nici bunurile ce servesc la exercitarea ocupaţiei şi profesiei debitorului;
 • pensia de întreținere sau alocația – pentru că în fond acei bani sunt pentru copil, nu pentru părinți.

Eșalonare plată executare silită sau plata în rate

Se poate admite această variantă, iar cererea de plată eșalonată, cuprinde:

 • datele persoanei datornice (debitorul) : Nume, prenume, CNP, domiciliul/reședința;
 • denumirea angajatorului initial;
 • sediul angajatorului; avocat executare silită constanța 
 • contractul pe durata determinate/nedeterminată, numar de ore,cunatum salariu net
 • acordul cu privire la poprire (DA/NU)
 • acordul persoanei prejudiciate (creditorul)

Foarte important este faptul că persoana cu pricina (debitorul) nu este scutit de tot, trebuie să achite un avans.

Executare silita după 10 ani?

Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale (de proprietate, de superficie, de uzufruct, de uz,  de abitaţie), termenul de prescriptie este de 10 ani.

Cu titlu de exemplu, concluzionăm că o datorie prescrisă din data de 10.05.2012  și până pe 10.05.2022 NU A FOST EMIS NICIUN ACT DE EXECUTARE SILITA și astfel avem o perioadă de 10 ani de pasivitate a creditorului. Cu atât mai mult dacă nici conturile debitorului nu aveau poprire, acțiunea de pasivitate a creditorului A FOST TOTALĂ!

Așadar, dacă sunteți în procedura de executare silită, fie că este pornită de recuperator de creanțe sau de altfel de instituție (KRUK, mirc…etc) sau chiar de creditor, însă în baza unui contract de împrumut, trebuie să știti că unul dintre motivele de contestație la executare ce îl poate scuti pe debitor de plată este prescripția datoriei, fie că este emisă pe 3 ani, respectiv 10 ani.

 

RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE TALE

 

Pot sa fiu executat silit daca nu am nimic pe numele meu?

În principiu nu. Dar daca o să achizitionezi ceva pe numele tau – că e apartament, masină, motocicletă, lingouri de aur…etc, si esti în termenul de 3 ani (sau iar 3 ani și tot așa cum am vorbit mai sus)…te poate executa silit.

Cum se închide dosarul de executare silită?

Există situația în care creditorul renunță de bună voie la executare, bunurile nu sunt suficiente pentru recuperarea datoriei sau sunt imposibil de valorificat, dacă între creditor și debitor a fost încheiată o tranzacție iar creditorul și-a recuperate datoria, dacă a fost desființat titlul executoriu sau anulată executarea.

Se poate relua executarea silita

Se poate relua, dar nu mai târziu de 3 ani, pentru că astfel intervine prescripția datoriei.

Cum află executorul judecătoresc că am cumpărat ceva pe numele meu ca să ma execute silit?

 Executorul judecătoresc urmărește bunurile mobile si imobile ale debitorului  sau aparținând terților acestuia care răspund pentru obligațiile sale (cum e să zicem în cazul girantului, atunci când debitorul principal nu mai plătește, banca te obligă pe tine ca și girant să continui plata chiar dacă bunul nu este altul). Deci, grijă mare la girare pentru bunul altuia.

banca asteapta banii de la debitor la o executare silita

Se poate anula executarea silita?

Poti obține anularea executării silite dacă ai formulat o contestație la executare bine întemeiată sau poți obține anularea doar al unor acte de executare silită.

Persoana cu datorii are la dispoziție un termen de 15 zile să depună contestație de la primirea somației.

Cat timp am la dispoziție ca să fac contestație la executarea silită?

Ai la dispozitie 15 zile de cand ai luat la cunostință de executarea silită, adică cand m-a sunat executorul judecătoresc sau de cand  am primit scrisoarea la cutia postală? În primul rand, executorul judecatoresc nu te sună  și în al doilea rand, termenul curge de la momentul când ai luat la cunoștință de plicul din poștă. Adică din momentul când poștașul îl pune în cutia ta poștală.

După cat timp scap de executarea silită?

Poti scapa dupa o perioada de 3 ani daca nu se mai face niciun act de executare…DAR dacă se face un act de executare cu 1 zi inainte sa se implinească cei 3 ani și ti-l comunica în aceeași zi, atunci este în termen să te execute silit.

SUCCES! avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *