Executare silita intre creditor si debitor

Dacă ai o executare silită pe numele tău, prima ta acțiune este să faci o contestație la executare, că poate executarea e nelegală, poate s-a făcut după 10 ani sau poate îi era adresată vecinului. Executarea silită este operațiunea prin care creditorul își recuperează bunurile (adică acea persoană care a dat bani sau bunurile lui, altei persoane pentru o perioada determinată de timp – 5 luni sau 30 de ani la creditul prima casă, etc)

Daca ai casa sau mașina  executată silit sau ai poprire pe salariu, află în articolul de mai jos dacă poti scăpa de executarea silită, care este procedura, cât timp durează o executare silită, dacă poți sa plătești în rate datoriile și răspunsurile la cele mai căutate 7 intrebări pe care ți le-ai pus.

Ce este executărea silită?

Pentru a înțelege înțelesul de „executare silită” pornim prin separarea/disjungerea celor doi termeni „executare – realizarea unei acțiuni” și „silită –  adică prin constrângere, forțare sau obligare”. În consecință, executarea silită este o procedură initiată legal atunci când o persoană cu datorii refuză să facă o plată sau chiar când acesta se află în imposibilitate de plată. Chiar și când nu ai bunuri pe numele tău, executarea silită poatesă înceapă. Când se termină sau dacă se termină vreodată, vedem mai jos.

Cert e că poate dura toată viața, în anumite condiții.

Legal, procedura de executare silita este reglementată de Noul Cod de Procedură Civilă (Legea 134/2010), art. 622- art.1064.

Care este procedura executării silite?

Executorul judecătoresc este organul învestit cu autoritatea de stat să îndeplinească un serviciu de interes public. El intervine pentru a recupera sumele de bani datorate pentru împrumuturi restante, ori pentru bunuri sau servicii neachitate la scadenţă.

Poate cineva să vină să îmi ia mașina, banii din cont, casa sau bijuteriile de la mână? Cam da. Deci, ce se poate și ce nu se poate executa silit?

 • obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani (Exemplu: dacă eu îi împrumut vecinului 1.000$ și nu mi-i mai dă înapoi, îl pot executa silit; el poate nu mai are banii, că i-a cheltuit într-o excursie în Grecia dar poate are alți bani în mai multe conturi, sau o mașină, etc.);
 • predarea unui bun sau dreptul de folosinţă al acestuia (Exemplu: i-am dat mașina verișorului meu Cristinel să se plimbe de la Constanța la Tulcea și Cristinel a plecat cu ea să facă Uber în București);
 • desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări.

Ce se poate executa silit la o executare silita

În dosarul de executare silită intră în discuție două părți :

 • creditorul (persoana care are de recuperat o anumită sumă de bani);
 • debiorul (persoana cu datorii,care poate fi o persoană fizică sau juridică).

Creditorul apelează la un executor judecătoresc în baza unui titlu executoriu, un document care conține anumite informații cu privire la neachitarea creanțelor care fac obiectulu contractului de credit. Executorul judecătoresc poate acționa în favoarea persoanei prejudiciate, cu titlu executoriu doar printr-o hotărâre judecătorească.

Deci îl dai în judecată pe Georgică la Judecătoria Constanța, judecătorul stabilește printr-o hotărâre judecătoarească că tu ai dreptate și apoi mergi la un executor judecătoresc cu hotărârea judecătoarească (îl plătești – dar și acești bani îi poți recupera apoi de la Georgică) și el pune în executare titlul executoriu.

Sau dacă titlul tău (să zicem contractul de chirie încheiat la notar sau contractul de împrumut) are valoare de titlu executoriu (dacă așa a fost redactat și semnat), nu mai trebuie să te mai adresezi instanței, ci poți merge direct la executorul  judecătoresc).

Unde se judecă procedura de executare silita?

Procedura de executare silită se judecă la JUDECĂTORIE, cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, urmând a fi depusă tot în circumscripția acesteia și se judecată la  TRIBUNAL Sectia  CIVILĂ, în funcție de județul a cărei zone teritoriale aparțineți. Dacă vecinul tău din Mamaia nu vrea să îți mai dea banii înapoi, mergi la Judecătoria Constanța în primă instanță iar dacă face apel, mergeți la Tribunalul Constanța.

Câte tipuri de executare silită există?

În practică se regăsesc următoarele tipuri de executare silită:

 • a bunurilor mobile, a unei mașini, a ceasurilor, a bijuteriilor de valoare sau oricărui alt bun pe care îl deține persoana cu datorii și care poate fi mutat dintr-un loc în altul (bicicletele de exemplu, uite aici câteva biciclete de zeci de mii de $ și o bicicletă de 1 milion de $).
 • a bunurilor imobile, este valorificată executarea unui apartament, casă/teren;
 • prin poprire sunt supuse executării silite veniturile în lei și valută, se poate realiza asupra conturilor bancare ale persoanei fizice/juridice datornice, sau prin popriri de la terțe persoane.

Cum începe procedura de executare silită?

Când procedura de executare silită este initiată , persoana fizica/juridică cu datorii este anunțată prin intermediul unei somații (o primește acasă și numai de atunci curge termenul). Rolul acesteia este de al motiva pe cel cu pricina de a achita sumele restante într-un termen maxim de 15 zile, înainte de începerea vânzării bunurilor și blocarea propriu-zisă a conturilor bancare.

Persoana cu datorii, trebuie să cunoască faptul că și contractul încheiat online are titlu executoriu (conform unei Decizii a ICCJ nr. 23/14.10.2019).

Este de la sine înțeles faptul că persoana prejudiciată, adică creditorul este cel care formulează această somație, deoarece nu își poate obține banii sau bunurile prin altă modalitate, doar atunci când obiectul creanțelor este determinat sau determinabil,când a ajuns la scadență sau când rezultă din titlu executoriu.

Actele necesare privind procedura executării silite.

 • titlul executoriu (în original); avocat executare silită constanța 
 • cerere de executare silită (tip), în 2 exemplare;
 • dovada plății taxei judiciare de timbru (în cuantum de 20 lei);
 • împuternicirea avocațională (dacă cererea este semnată de altă persoană decât creditorul, respectiv de avocat/mandatar);
 • dovezi privind cheltuielile de executare (în original) – de exemplu: transport, onorariu avocat, chitanțe;
 • onorariul executorului judecătoresc.

Ce cuprinde o cerere de executare silită?

 • pentru persoane fizice – Numele, Prenumele, CNP, date de stare civilă, precum și informații despre eventualele bunuri urmăribile sau venituri;
 • pentru persoanele juridice – C.U.I, Nr.înmatriculare Registrul Comerțului.

Ce se întâmplă dacă omit anumite acte?

În primul rând, această situație poate duce la anularea sau respingerea cererii de chemare în judecată.

De exemplu, taxa judiciară de timbru cu aplicare  legală în OUG. nr. 80 / 2013, este parte a cheltuielilor de judecată.

Ea se plătește de către reclamant (creditor), persoana care începe acțiunea, și dorește să își recupereze banii și se depune în original la dosar.

Dacă te întrebi unde și prin ce modalitate poți face plata, iar răspunsul tău este :„Merg cu banii în buzunar și îi dau executorului sau avocatului ”, te înșeli amarnic. Da, poate și avocatul să plătească în locul tău taxa judiciară de timbru dar la Baroul Constanța se poate plăti această taxa exact în interiorul Baroului care se află la 50 de metri de Judectoria Constanța.

Plata se face cash sau prin transfer bancar la Primăria de la domiciliul plătitorului, se achită anticipat.

Cât timp durează o executare silită?

Durata unei proceduri de executare silită poate varia între 5 zile, 3 luni de zile, 1 an și 3 luni sau poate mai mulți ani, în funcție de cât de vigilent este debitorul (persoana cu datoria) sau cât trage de timp. Dar aici ne referim doar la procedura în fața instanței – Judecătoriei, care începe cu cererea de chemare în judecată (după ce vedem că Georgică nu ne mai dă mașina sau banii înapoi) care ajunge la judecător, o studiază, o trimite debitorului pentru răspuns la întâmpinare, poate debitorul nu mai stă la adresa aceea pe care o știai, stai și caută unde stă…etc …….. iar după ce s-a judecat la Judecatorie, debitorul poate face apel și mai durează și la Tribunal ceva timp.

Iar după ce se termină la Judecătorie în caz că nu se face apel, urmează a doua etapă cu executorul judecătoresc pentru a recupera datoriile.

Atentie la termenele din contract-se poate ajunge la executare silita

Răspunsul, nu pe placul debitorilor, este că poate dura toată viața dacă nu ai bunuri pe numele tău. Dar și creditorul trebuie să fie vigilent și să facă acte de executare aproape continuu, în termenul de 3 ani, și apoi iar 3 ani și tot așa.

Cum scap de o executare silită?

Scapi de procedura de executare silită în următoarele cazuri:

 • dacă este prescrisă datoria – are un termen general de 3 ani (datoria era scadentă la 25.10.2013, apoi curge termenul de prescripție de 3 ani până la 25.10.2016 când creditorul putea să execute silit datoria de 7.993 de lei iar creditorul s-a gândit abia în 09.08.2019 să facă cerere de executare silită – păi în acest caz legea protejează și debitorul, nu numai creditorul ).

Dar aici trebuie să fim foarte atenți la micile detalii, pentru că da, termenul de prescripție este de 3 ani dar dacă creditorul până să se împlinească cei 3 ani (cu 2 zile înainte să zicem) mai face prin executorul judecătoresc din nou documentele de executare silită, iar începe să curgă alți 3 ani și tot așa până ieși la pensie și după aceea.

 • beneficiezi de ajutor de șomaj sau pensii private;
 • dacă ai o sumă de bani destinată tratării sau diagnosticării diferitelor afecțiuni, demonstrate în mod legal;
 • dacă ai niște sume de banii necesare începerii studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare;
 • dacă ai primit banii de la ajutorul pentru deces;
 • dacă ai compensații pentru desfacerea contractului de muncă;
 • nu se pot executa silit alimentele necesare datornicului şi persoanelor pe care le are în întreţinere şi nici bunurile ce servesc la exercitarea ocupaţiei şi profesiei debitorului;
 • pensia de întreținere sau alocația – pentru că în fond acei bani sunt pentru copil, nu pentru părinți.

Eșalonare plată executare silită sau plata în rate

Se poate admite această variantă, iar cererea de plată eșalonată, cuprinde:

 • datele persoanei datornice (debitorul) : Nume, prenume, CNP, domiciliul/reședința;
 • denumirea angajatorului initial;
 • sediul angajatorului; avocat executare silită constanța 
 • contractul pe durata determinate/nedeterminată, numar de ore,cunatum salariu net
 • acordul cu privire la poprire (DA/NU)
 • acordul persoanei prejudiciate (creditorul)

Foarte important este faptul că persoana cu pricina (debitorul) nu este scutit de tot, trebuie să achite un avans.

Executare silita după 10 ani?

Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale (de proprietate, de superficie, de uzufruct, de uz,  de abitaţie), termenul de prescriptie este de 10 ani.

Cu titlu de exemplu, concluzionăm că o datorie prescrisă din data de 10.05.2012  și până pe 10.05.2022 NU A FOST EMIS NICIUN ACT DE EXECUTARE SILITA și astfel avem o perioadă de 10 ani de pasivitate a creditorului. Cu atât mai mult dacă nici conturile debitorului nu aveau poprire, acțiunea de pasivitate a creditorului A FOST TOTALĂ!

Așadar, dacă sunteți în procedura de executare silită, fie că este pornită de recuperator de creanțe sau de altfel de instituție (KRUK, mirc…etc) sau chiar de creditor, însă în baza unui contract de împrumut, trebuie să știti că unul dintre motivele de contestație la executare ce îl poate scuti pe debitor de plată este prescripția datoriei, fie că este emisă pe 3 ani, respectiv 10 ani.

 

RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRILE TALE

 

Pot sa fiu executat silit daca nu am nimic pe numele meu?

În principiu nu. Dar daca o să achizitionezi ceva pe numele tau – că e apartament, masină, motocicletă, lingouri de aur…etc, si esti în termenul de 3 ani (sau iar 3 ani și tot așa cum am vorbit mai sus)…te poate executa silit.

Cum se închide dosarul de executare silită?

Există situația în care creditorul renunță de bună voie la executare, bunurile nu sunt suficiente pentru recuperarea datoriei sau sunt imposibil de valorificat, dacă între creditor și debitor a fost încheiată o tranzacție iar creditorul și-a recuperate datoria, dacă a fost desființat titlul executoriu sau anulată executarea.

Se poate relua executarea silita

Se poate relua, dar nu mai târziu de 3 ani, pentru că astfel intervine prescripția datoriei.

Cum află executorul judecătoresc că am cumpărat ceva pe numele meu ca să ma execute silit?

 Executorul judecătoresc urmărește bunurile mobile si imobile ale debitorului  sau aparținând terților acestuia care răspund pentru obligațiile sale (cum e să zicem în cazul girantului, atunci când debitorul principal nu mai plătește, banca te obligă pe tine ca și girant să continui plata chiar dacă bunul nu este altul). Deci, grijă mare la girare pentru bunul altuia.

banca asteapta banii de la debitor la o executare silita

Se poate anula executarea silita?

Poti obține anularea executării silite dacă ai formulat o contestație la executare bine întemeiată sau poți obține anularea doar al unor acte de executare silită.

Persoana cu datorii are la dispoziție un termen de 15 zile să depună contestație de la primirea somației.

Cat timp am la dispoziție ca să fac contestație la executarea silită?

Ai la dispozitie 15 zile de cand ai luat la cunostință de executarea silită, adică cand m-a sunat executorul judecătoresc sau de cand  am primit scrisoarea la cutia postală? În primul rand, executorul judecatoresc nu te sună  și în al doilea rand, termenul curge de la momentul când ai luat la cunoștință de plicul din poștă. Adică din momentul când poștașul îl pune în cutia ta poștală.

După cat timp scap de executarea silită?

Poti scapa dupa o perioada de 3 ani daca nu se mai face niciun act de executare…DAR dacă se face un act de executare cu 1 zi inainte sa se implinească cei 3 ani și ti-l comunica în aceeași zi, atunci este în termen să te execute silit.

SUCCES! avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța  avocat executare silită constanța

20 comentarii la “Ce să fac dacă am o executare silită

 1. Bună ziua ,este legal că un executor judecătoresc să facă proces verbal de executare silită pe o sumă care este încă discutată în instanță?
  Eu am fost obligată să plătesc unui creditor o sumă de bani pentru care instanța încă nu se pronunțase.
  Creditorul nu a acceptat eșalonarea sumei in rate decât cu condiția să renunț la proces ..
  Eu am reușit să plătesc suma în totalitate,și am așteptat să se pronunțe instanța,care mi-a dat câștig de cauză.
  Suma pe care o datoram nu era 11000 € cum a susținut creditorul ci 4000€ ,cum a stabilit instanta.
  A fost corectă atitudinea executorului judecătoresc in acest caz ?
  Era legal să de-a curs unei cereri de executare deși știa că este înca procesul pe rol ( a fost înștiințată atât de mine cât și de avocatul meu).
  Sincer m-am simțit șantajată…dacă nu aș fi reușit să plătesc tot că sa nu renunț la proces ,și acceptam sa achit in rate ,practic aș fi fost jegmanita de 8000€ de către creditor cu acordul și implicarea directă a unui executor judecătoresc.
  Mulțumesc!

 2. Aș dorii sa mă informați ce pot să fac să îmi anulez o executare asupra unui autovehicul executarea este din 2010 acuma am primit în poștă astăzi după o lună de când sa trimis plicul către adresa mea nu l-am primit în mână doar în poștă unde mă pot adresa nu vreau să îmi ia autovehicul

 3. Buna ziua

  Am primit deja o somație plata rest impozit taxe locale. Am achitat restanța, o suma mica, de vreo 40 de lei, rămasă neplatita după 30.09.23. Am însă pe ro și cheltuelile cu executarea silita, vreo 6 lei. Trebuie sa le plătesc? Se executa silit orice suma, cat de mica? Mulțumesc.

 4. Executarea silita , respectiv proprirea pe salariu pentru amenzi contravenționale la proces nefiind citat deoarece aveam carte provizorie de identitate ,se poate desființa?
  Menționez ca 13 ani am avut carte provizorie de identitate , neavând domiciliu stabil nu am fost citat .
  De la ultima amenda contravenționale pina în prezent au trecut peste 8 ani.

 5. De unde știu că am fost citat de un executor, dacă m-am mutat de la adresa din buletin? Sau ce se întâmplă dacă sunt plecat pentru o lună de acasă, și îmi sosește plicul executorului în cutia poștală?

  1. Nu aveți unde să verificați daca v-a citat vreun executor, decât să lăsați cheia de la cutia postala unui vecin. Dacă primiți actele și nu le contestați, pierdeți termenul de contestație la executare. Sunt însă și situații când se poate solicita repunerea în termenul de formulare a contestației la executare.

 6. Buna ziua cum pot proceda : Dupa sentința de divort am fost condamnat săi platesc 200€ pe luna întreținere, o sentința complect nefavorabila . La apel nu am fost informat, am știut cind a inceput executarea silită . Mai este ceva cale de atac a respectivei sentințe, și a executării

 7. Daca am primit instiintare,o adresa de infiintare poprire conturi, de la executor judecatoresc ,prin judecatoria Alba iulia pentru 3 credite si am salariu,poate sa imi ia si casa?Sau numai pentru ce am primit instiintarea adica poprire pe cont?Multumesc.

 8. In data de 27.01.2024 m trimis prin mandat postal suma de bani pe care o datoram unui vecin in urma unei hotarari judecatoresti. Acesta a primit-o de la postas in data de 01.02.2024. Tot in 01.02.2024 am primit eu de la BEJ o instiintare de executare. Desi eu am achitat suma de bani, fara sa stiu ca urmeaza sa primesc instiintarea, executorul spune ca ,,Mai am de achitat,, cheltuieli.

  1. Este discutabil. Apucase să vă execute înainte de a plăti, astfel că executarea lui e valabilă. Cred că cel mai probabil daca veți face contestație la executare, vi se va respinge, căci obligația trebuia indeplinită imediat.

 9. Bună ziua !
  Am avut un proces penal care s-a încheiat cu un an de supraveghere și daune morale .
  Deocamdata sunt la facultate , nu am serviciu ori bunuri pe numele meu .
  Mi s a pus poprire pe un cont BT .
  În cât timp pot plati aceste daune avand in vedere că încă nu muncesc ? Ce trebuie să fac?
  Vă mulțumesc !

  1. Cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere altfel (dacă se considera ca exista rea credință)exista riscul ca instanta sa dispună revocarea suspendării și executarea pedepsei la închisoare.

 10. Buna ziua ,am primit o adresă de înștiințare pe data de 29.04.2024 (data pe plicul de la Pink post fiind 19.04.2024)ptr executarea unui autovehicul ce este proprietate personala ,suma este de 3000ron .
  Doresc să știu dacă se merita sa fac o contestație la executare cu un Avocat (care ar fi tariful maxim )sau sa discut direct cu Executorul ptr o reeșalonare pe un termen de 3 luni de zile.

 11. Buna ziua, dacă am vândut mașina acum trei luni și hotărârea de sechestru a venit acum din 28 mai 2024 și mașină este înscrisă pe noul proprietar,mai se poate pune sechestru?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *