Contractul de donatie 1

Cu toții poate am donat cuiva aflat în nevoie fără să așteptăm ceva la schimb. Ce te faci însă când donezi mașina sau apartamentul, rămâi fără serviciu și ai dori să îți iei bunurile înapoi?

Ei bine, uneori îți poți lua bunurile înapoi, alteori nu, depinde cât de mult cunoșteai legea când ai făcut contractul de donație și ce s-a scris în acel contract. În articolul de mai jos, vom afla ce este contractul de donație, care sunt condițiile ca o donație să fie valabilă, ce obligații au donaTORUL și donaTARUL și cum se poate anula/revoca o donație  + răspunsurile la cele mai întâlnite întrebări despre donație.

Ce este contractul de donație

Donația este un contract prin care o parte numită donaTOR transmite, în mod GRATUIT și IREVOCABIL (cu unele excepții în situația soților) un bun al său unei alte persoane (rudă, vecin, prieten, primărie, statul român etc.), numită donaTAR care îl și acceptă. Textul de lege care reglementează contractul de donație se găsește în Codul Civil Legea 287 din 2009, la articolele 984-1033 unde regăsim cele 2 liberalități posibile în dreptul civil român: DONAȚIA și TESTAMENTUL.

Cinci trăsături ale donației:

5 trasaturi ale donatiei

1. Este un contract cu titlu gratuit – fiind o acțiune benevolă (adică nu te poate obliga nimeni să donezi dacă tu nu vrei, împotriva voinței tale) donaTORUL nu se așteaptă să primească ceva în schimb pentru bunurile pe care le-a donat (bunuri mobile = mașina, telefonul, hainele, pisica, recoltele; bunuri imobile = apartament, casă, teren, pod etc.).

Excepția o poate face donația cu clauză de întreținere, aici donaTORUL se așteaptă ca după ce a donat bunul, să fie ajutat (cu curățenia, gătitul, activități în casă, cumpărat de alimente / medicamente, distracție, sprijin în caz de boală .. etc) deoarece din varii motive nu se poate întreține singur.

2. Este un contract solemn – pentru a fi valabil, contractul de donație trebuie să fie în formă autentică, să fie citit, semnat și datat, în principiu, în fața unui notar public (această formă fiind cerută pentru validitatea contractului, nulitatea poate fi cerută de către orice persoană care are un interes).

Exemplu: tatăl (are 2 copii) donează unuia dintre fii lui o casă de vacanță la Sinaia printr-o declarație scrisă de mână. Tatăl moare și se pune problema împărțirii averii. Există 3 situații aici:

  1. Dacă nu exista această donație, casa se împărțea jumi-juma între frați.
  2. Dacă donația se făcea prin contractul de donație la un notar public, al doilea fiu ar fi primit ½ din cât i s-ar fi cuvenit (vezi punctul ), adică un sfert (½ din ½). (Practic nu se poate ca cel care are ¼ să rămână în casa de vacanță și să poată sta pe ¼ din pat, să folosească ¼ din bucătărie s.a.m.d.. astfel că se evaluează imobilul, fiul care are dreptul la partea cea mai mare, adică ¾ din imobil, trebuie sa să îi plătească celuilalt ¼ din valoarea imobilului)
  3. În a 3-a situație în care ne aflăm noi, chiar existând această donație, ea este nulă doar în situația în care partea interesată (aici al 2-lea fiu ar avea un interes) solicită nulitatea absolută a donației și se ajunge ca la punctul a.

Există și câteva excepții de la acest principiu pe care le vom detalia la capitolul 6.

3. Este un contract cu caracter unilateral – deoarece creează, în general (mai puțin donația cu sarcină), obligații numai în sarcina donaTORULUI, adică în seama celui care donează.

4. Este un contract translativ de proprietate – în sensul că donaTORUL, după ce se semnează contractul de donație, nu mai este proprietarul bunului.

5. Este un contract, în principiu, irevocabil – contractul încheiat între părți are putere de lege și orice contract valabil este irevocabil. Sunt și anumite exceptii, pentru că dreptul fără excepții nu e drept.

Excepția se referă la donaţiile dintre soţi care se pot revoca pe perioada căsătoriei, chiar și în perioada în care există un proces pe rol în ceea ce privește divorțul soților.

Dat fiind faptul că donația este un contract și acesta se încheie prin acordul de voință al ambelor părți trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale pentru a fi valabil (adică și cel care primeste donația trebuie să o accepte – da, pare ireal să nu accepți o donație dar există persoane care s-ar simți ofensate / umilite că cineva le-ar oferi lor ceva gratis iar noi aici discutăm strict din punct de vedere juridic, nu sentimentele / motivele din spatele unor acțiuni).

Conditii contractul de donatie

Aceste condiții sunt:

  1. capacitatea de a contracta – donația este un act de dispoziție asupra bunurilor, din asta rezultă că donaTORUL trebuie să aibe capacitate de exercițiu deplină (regula este că după 18 ani dar mai poate și minorul care, prin căsătorie, dobândește capacitatea deplină de exercțiu sau minorul de 16 ani care dăbândește capacitatea de exercițiu anticipată).
  2. consimţământul părţilor – donaTORUL și donaTARUL trebuie să consimtă la contractul de donație, unul oferă iar celălalt primește. Ambele părți trebuie să se prezinte la notar iar dacă una nu poate / nu vrea să se prezinte fizic, poate să facă o procură prin care desemnează o altă persoană pentru a încheia contractul de donație. Dacă muncești în străinătate poți merge la ambasada/consulat (Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Ambasada României în Italia) pentru a face procură (procura o poți face și pentru un contract de vânzare, închiriere .. etc).
  3. un obiect determinat şi licit – obiectul contractului este o operațiune juridică precum vânzarea, împrumutul sau închirierea-locațiunea. Adică e obligatoriu să se precizeze în contractul de donație că se donează, de exemplu, mașina BMW seria 3 / terenul cu nr. cadastral 445612 / pictura lui Nicolae Grigorescu “Car cu boi” și NU viitoarea moștenire / ficatul vecinului de la ap. 10… etc.
  4. o cauză licită şi morală – reprezintă motivul pentru care donează bunul. Nu ar fi licită cauza când o persoană donează un bun sub amenințarea unui pistol.

De reținut!!!! Sunt anulabile donația și testamentul făcute:

(moștenitorii sunt cei care trebuie să inițieze acțiunea în anulare iar termenul de prescripție este de 3 ani de la data când au aflat de existența donației / testamentului):

  1. medicilor, farmaciştilor sau altor persoane, în perioada în care acordau îngrijiri de specialitate donatorului, pentru boala care a cauzat decesul.
  2. preoţilor sau a altor persoane care acordau asistenţă religioasă în timpul bolii care a cauzat decesul.
  3. notarului public care a autentificat testamentul;
  4. interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului;
  5. persoanelor care au acordat, în mod legal, asistenţă juridică la redactarea testamentului.

Costurile unei donații

Desi pare absurd sau revoltător, atunci când vrei să donezi un bun, statul român îți cere să plătești taxe (care nu sunt deloc mici), cum ar fi:

1. Onorariu notarial – acesta se achită conform unui Ordin de ministru privind onorariile prestate de notarii publici Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justitiei, în funcție de valoarea bunului donat:

Bunuri în valoare de:

Bunuri în valoare de < 15.000 lei Onorariu de 2.2% din valoarea bunului  dar nu mai puțin de 150 lei.

Bunuri în valoare de 15.0001-30.000 lei Onorariu de  330 lei + 1.6% din suma care depășește 15.001.

Bunuri în valoare de 30.001-60.000 lei Onorariu de  580 lei + 1.3% din suma care depășește 30.001.

Bunuri în valoare de 60.001-300.000 lei Onorariu de  970 lei + 0.9% din suma care depășește 60.001.

Bunuri în valoare de  300.001-600.000 lei Onorariu de  3.130 lei + 0.65% din suma care depășește 300.001.

Bunuri în valoare de > 600.001 lei Onorariu de  5.850 lei + 0.44% din suma care depășește 600.001.

Exemplu: dacă bunul care se vrea a fi donat are o valoare de 50.000 lei (10.000$), rezultă că se va plăti un onorariu notarial de = 580 lei + 1.3% x (50.000-30.001) = 580 + 1.3% x 19.999= 580 + 259.9= 839.9 lei.

2. Impozit către stat – pentru rude și afini (rudele soțului/soției) până în gradul al 3-lea nu se percepe impozit.

    • Dacă donatorul deține bunul de < 3 ani, plătește 3% din valoare pana la valoarea de 200.000 de lei sau 6.000 de lei + 2% din valoarea ce depaseste 200.001 (Exemplu: apartmentul este cumpărat de Gigel în 2022, în 2023 vrea să îl doneze el având o valoare de 320.000 lei, v-a plăti impozit către stat= 6.000 lei + 2% din (320.000 minus 200.000 lei)= 6.000 + 2% din 120.000 lei= 6.000+2.400=8.400 lei).
    • Dacă donatorul deține bunul de > 3 ani, plătește 2% din valoare pana la valoarea de 200.000 de lei sau 4.000 de lei + 1% din valoarea ce depaseste 200.001.

3. Taxe încasate de ANCPIpentru eliberarea unui extras de carte funciară, cel care vrea să doneze e obligat să achite 40 de lei în regim normal (cu eliberarea documentului în 2 zile lucrătoare) sau 200 de lei în regim de urgență (1 zi). Pentru a realiza intabularea dreptului de proprietate al donatarului, ANCPI percepe taxa de 0,15% din prețul bunurilor donate.

Durata, actele necesare și procedura pentru contractul de donație

În mod uzual, autentificarea unui contract de donație durează 3-4 zile iar această acțiune se împarte în 2 etape:

Primul pas este ca cel care vrea să doneze, trebuie să depună actele necesare la notar:

  1. acte de identitate pentru ambele părţi;
  2. acte de proprietate imobil;
  3. certificat fiscal pe numele proprietarului – se obține și prin notariat;
  4. documentaţia cadastrală;
  5. extras de carte funciară pentru autentificare – se obţine prin notariat;
  6. certificat de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
  7. pentru apartamente – adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari / locatari;
  8. ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului.

Al doilea pas este ca părțile să se prezinte la notar, la data și ora stabilite pentru a semna contractul de donație, după ce în prealabil, notarul a obținut extrasul de carte funciară.

Care sunt obligațiile donatORULUI și donatARULUI?

DonaTORUL

În momentul întocmirii unui contract de donatie, donaTORUL este obligat să-l informeze pe beneficiar (pe cel care primește donația) despre existența oricărui viciu ascuns sau a oricărei evicțiunii în condițiile în care evicțiunea decurge din fapta sa (evicțiunea = pierderea parțială/totală, de către cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunului cumpărat, ca urmare a valorificării de către vânzător / o terţă persoană a unui drept care exclude, în tot sau în parte, dreptul cumpărătorului asupra aceluiaşi bun).

Daca evicțiunea afectează în orice mod dreptul de proprietate transmis sau dacă donatorul cunoaște viciile ascunse, dar nu le aduce la cunoștinta donatarului, sunt necesare garanții.

DonaTARUL

DonaTARUL nu are obligatii propriu-zise față de donaTOR (putem exemplifica prin donația făcute unei persoane care dacă vrea să primească donația, trebuie să îndeplinească unele saricini precum: donează o sumă de bani cu obligația pentru donaTAR de a-și continua studiile), decât dacă este o donație cu sarcini:

  • fie in folosul donaTORULUI (spre exemplu, se donează un imobil cu obligația pentru donaTAR de a asigura întretinerea viageră în favoarea donatorului),
  • fie în beneficiul unei terțe persoane însă îi datorează acestuia recunostință, iar in cazul în care acesta dă dovadă de ingratitudine, contractul de donație poate fi revocat (Exemplu: îndatorirea donaTARULUI de a plati o rentă în favoarea fiului donatorului din afara casatoriei).

Cum se poate revoca / anula contractul de donație?

Să presupunem că Elena i-a dat cadou, prietenului ei Georgică, un telefon Samsung S40. Din varii motive, se ajunge la un conflict în care Elena este lovită de către Georgică. În momentul acela, prietenia lor s-a stricat iar Elena vrea ca Georgică să îi dea telefonul înapoi însă Georgică refuză acest lucru. Legal vorbind, cum se mediază acest conflict în care apare instituția donației între cei doi?

Art. 1020 din Codul Civil ne spune că donaţia poate fi revocată pentru:

  • ingratitudine (aici ne încadrăm noi, unde Elena poate solicita revocarea contractului într-un interval de 1 an) şi
  • pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Ei bine, a 2-a variantă iese din calcul deoarece Elena nu i-a impus nicio sarcină lui Georgică în momentul în care i-a donat telefonul.

Revocarea pentru ingratitudine şi pentru neîndeplinirea sarcinilor nu operează de drept. Trebuie făcute niște demersuri legale pentru  se reveni la situația dinainte de contractul de donație.

Alte tipuri de donații.

  • Donațiile indirecte
  • Donațiile deghizate
  • Donațiile darurile manual (cel mai întâlnit exemplu e darul de nuntă)

 

Întrebări de pe Tik-Tok

În cât timp se poate ataca donația și cine o poate face

Pentru ingratitudine, donația se poate ataca/revoca de donator sau de moștenitorii acestuia într-un termen de 1 an din  momentul în care cel care a donat a știut că cel care a primit donația a săvârșit fapta de ingratitudine.

Pentru neîndeplinirea sarcinii, donația se poate ataca/revoca de donator sau de moștenitorii acestuia într-un termen de 3 ani de la momentul când trebuia executată sarcina.

Donația se poate vinde

Da, se poate vinde donația. Aici apare o discuție dacă donația este anulată din diferite motive (ingratitudine, neexecutarea sarcinii, etc.), cealaltă parte care a cumpărat de la donatar (cel care a primit donația) fiind de bună credință, se mai poate anula  contractul de donație? În principiu, nu se poate anula iar cel care a primit donația și a vandut bunul, e nevoit să pătească celui care i-a donat contravaloarea bunului donat.

Diferența dintre testament si donație

Amândouă sunt liberalități, adică o parte donează un bun fără să primească ceva la schimb dar diferența majora între ele este că testamentul produce efecte după decesul care lasă testamentul iar contractul de donație produce efecte din momentul semnării actelor.

Donația între soți

Este revocabilă doar în timpul căsătoriei.

Donatia intre soti este revocabila numai în timpul casatoriei

Donația cu sarcină

Contractul prin care parinții vând un apartament unuia dintre copii, pe un preț derizoriu și își păstrează uzufructul (copilul are dreptul la nuda proprietate) adică copilul are apartamentul în acte dar până la deces, părinții locuiesc acolo. Acest contract este văzut ca un contract de donație și încalcă rezerva succesorală a celuilalt frate.

Donația de la părinți, în timpul căsătoriei, se împarte cu soțul?

Nu se împarte donația primită de unul din soți, decât dacă în contractul de donație se specifică că bunurile donate sunt pentru ambii soți.

 Cine poate ataca / revoca donația?

Donația poate fi atacată / revocată de către soțul care a donat în timpul căsătoriei (după divorț nu mai are acest drept), de donaTAR în caz de ingratitudine sau în caz de de neexecutare a sarcinii.

 Donația poate fi atacată de frați?

Donația poate fi atacată de frați dacă prin contractul de donație li s-a încălcat rezerva succesorală.

 

Sfaturi utile

  1. Când ai nevoie de un avocat, după ce l-ai gasit, e important să îl cauți și pe TABLOUL AVOCAȚILOR pentru că au fost câteva cazuri când anumite persoane se dădeau avocați desi nu erau. Unii au fost și condamnați la închisoare pentru aceste fapte.
  2. Când ai o problemă cu legea iar un avocat ți-a zis ceva ce ți se pare că nu este corect, cere părerea și altui avocat. Caută online un avocat în Constanța si dă-i un mesaj pe Tik Tok, Instragram, Facebook sau WhtasApp.
  3. Pe final, vă recomand un film în care membrii familiei se “bat” pe moștenire. Filmul TESTAMENTUL BUNICII îl găsiți sigur pe Netflix și o să observăm că există diferențe majore între dreptul românesc și cel din S.U.A, unde există și vestitul ciocănel cu care care judecătorul face ordine în sală. avocat donație constanța contractul de donație contractul de donație contractul de donație contractul de donație  contractul de donație contractul de donație  avocat contract de donație constanța

58 comentarii la “Contractul de donație – ce este și cum se poate anula

  1. Bună ziua, nu ați scris nimic de moștenitorii rezervatari, rezerva succesorală, cotitatea disponibilă. Mă aflu în cazul în care mama cu probleme psihice refuză să meargă la medic psihiatru, iar anul trecut a făcut donație către persoane străine, a vândut un teren și banii i-a donat tot cu titlu gratuit și fără sarcini, servituți sau clauze de întreținere a dânsei sau a fratelui meu diagnosticat cu schizofrenie paranoidă – interzis judecătoresc (eu am fost desemnată tutore pentru el, prin hotărâre judecătorească definitivă)

    1. Bună,partajul voluntar fara sulta făcut între soți este o donație indirecta? Tatăl meu ia dat soției toată cota lui 1/2 dar a decedat ea înaintea lui ea a făcut testament unui nepot de frate…întrebarea mea este cât putea tatăl meu sa ii de-a soției dacă el mai are copii din prima căsătorie eu acum vreau sa cer reducția fiind unica moștenitoare a tatălui,am înțeles că el putea dona doar cota legală de 1/4 soției că ea rezerva nu are fiind decedată prima ..multumesc

    2. Buna ziua,Avem un singur copil(29 ani) am donat apartamentul in oras Cta in urma cu 2ani se poate adauga o clauza de interzicere a vanzarii apartamentului?
      Ca motivatie fiind relatia nepotrivita
      va multumesc anticipat

  2. Buna ziua,
    Am o problema ce tine de donatie si datorii la disc.
    Tatal meu vrea sa-mi doneze apartamentul in care locuieste.
    Eu am datorii la finante.
    Intrebarea e urmatoarea:
    Fiscul va pune proprire pe apartament atata timp cat tatal meu este inca in viata?
    Mentionez ca, donatia e facuta atat pentru mine cat si pentru sotie.
    Multumesc!

    1. Am donat fără să știu 40 mii EUR pentru cumpărarea unui apartament fiicei mele dar după aceasta ea se poartă foarte urat cu mine mă înjură îmi fura bani sare la bătaie ,vreau să anulez acel contract și să-mi dea banii înapoi ,specific nu am nici o clauză în contract decât contractul de donație ce pot face vă rog ajutați-mă ,mulțumesc

  3. Buna seara. Tatăl meu, in urma unei discuții avute cu dumnealui, s-a decis să doneze pământul deținut, către o biserică. Mari pretenții nu am avut niciodată de la dumnealui, dar această decizie m-am luat prin surprindere. Se poate contesta decizia?

    1. Bună ziua! Nu vă împiedică nimeni să-i contestați decizia. Însă nu veți avea niciodată câștig de cauză, întrucât nimeni nu-l piate împuedica pe tatăl dumneavoastră să dispună de bunul proprietatea acestuia așa cum dorește. Tatăl dumneavoastră, atât timp cât are discernământul necesar, nu are nevoie de acordul nimănui pentru a dispune de proprietatea acestuia așa cum dorește.

    2. Mama i-a facut act de vanzare cumparare surorii mele cu pret derizoriu si clauza de intretinere, se poate ataca in instanta? Mi s-a incalcat rezerva

      1. In principiu, conform art 1091 cod civil, alin.4, până la dovada contrară, înstrăinarea cu titlu oneros către un descendent ori un ascendent privilegiat sau către soţul supravieţuitor este prezumată a fi donaţie dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitaţiei sau în schimbul întreţinerii pe viaţă ori a unei rente viagere. Prezumţia operează numai în favoarea descendenţilor, ascendenţilor privilegiaţi şi a soţului supravieţuitor ai defunctului, dacă aceştia nu au consimţit la înstrăinare.
        În concluzie, un descendent poate soliicta reducerea pentru respectarea rezervei succesorale in cazul unui contract de vanzare, care e prezumat donație. Problema concretă din fiecare speță se pune din perspectiva dovedirii caracterului oneros.

  4. N-ați spus nimic în legătură cu raportul donațiilor. Dacă în cuprinsul contractului se specifică foarte clar că donația se face cu scutire de raport, atunci donația nu mai poate fi ANULATĂ. Specific „anulată”, pentru că mulți nu pot face diferența între a ataca în instanță un act, de orice natură ar fi acesta(nu te împiedică nimeni să cheltuiești bani pe avocați, care atât așteaptă) și a anula un act, mai ales autentic, care, dacă a fost încheiat cu respectarea tuturor condițiilor impuse de lege, nu poate fi anulat de nici o instanță. Nici un avocat nu vă va spune asta, iar motivul este lesne de înțeles: chiar dacă pierde procesul, tot își ia banii.

    1. Buna ziua….
      Am si eu un caz asemanator,noi suntem 3frati..parintii in 2008 mi-au donat apartamentul fara nici o sarcina (de intretinere sau uzufruct) in care eu am investit fff multi bani si de la o discutie la alta cu surorile au zis ca ele imi pot cere buna parte din apartament.In 2021 tatal meu a murit si mai e doar mama in viata.Parintii mai au o casa.Eu sunt singurul care are grija de mama (totodata si de tata,cu toate necesarii inmormantarii).Ce e de facut si la ce m-as astepta pe viitor.Ar fii o idee buna sa vand apartamentul si sa scap de cele 2 „surori” si de grija lor pt.avere?????

  5. Bună ziua. Un articol foarte bine scris, pentru care va mulțumim.

    As avea un caz pentru care as avea nevoie de o lămurire.

    In urma succesiunii de pe urma mamei, am împărțit 2 apartamente, de aceeași valoare, între tata, eu și sora mea.
    As vrea sa facem act de donație prin care eu sa renunț la partea din apartamentul 1 în schimbul renunțării surorii mele la partea ei din apartamentul 2 iar tata sa renunțe la partea lui din apartamentul 2, în consecință eu sa rămân unic proprietar pe apartamentul 2 si tata cu sora mea sa rămână pe apartamentul 1.

    Încalc ceva prin aceasta acțiune? Se poate ataca ulterior?

    Va mulțumesc!

    1. Dar cum le-ati impartit? Banuiesc ca apartamentele erau pe numele parintilor dvs iar tatal dvs avea jumatate din apartamentul 1 si jumatate din apartamentul 2. La succesiune, tatal dvs a luat 1/2 (care era doar partea lui) din ap 2 iar cealalta jumatate s-a impartit 1/4 a luat tatal dvs si 3/8 ati luat dvs si 3/8 sora dvs. Asa s-a intamplat si la apartamentul nr 1. Aveti cote parti (cum am zis mai sus) fiecare din voi 3 la ambele apartamente. Deci daca sa zicem ar renunta tatal dvs la partea lui din ap 2, tot ar mai avea si sora dvs o cota din acel apartament. E corect pana aici?

  6. Bună ziua! fratele meu si soția sa au primit prin doantie un apartament de la părinții mei. Donatia este pe numele amandorura. Daca ei vor vinde acest apartament, se mai tine cont de aceasta donatie când se face succesiune între mine și fratele meu? Mulțumesc!

    1. Donatia e de 2 feluri: cu scutire de raport și fără scutire de raport. Dacă este cu scutire de raport, ea se aduce la masa succesorală numai dacă se încalcă rezerva succesorală. Dacă este fara scutire de raport, se aduce fictiv la masa succesorală.

  7. Daca donez la sot, cum il pot impiedeca sa doneze la copil, si sa divorteze , sa ma scoata afara din locuinta?

  8. Eram pe punctul de a-mi pierde căsătoria când a intervenit doctorul Ilekhojie. Soțul meu a cerut divorțul după o dispută nesfârșită și abuzuri emoționale pe care le-am suferit amândoi din cauza neînțelegerilor. A părăsit casa și a refuzat să se întoarcă. Am căutat o soluție reală, știind că nu vreau să mai suferă din cauza cazurilor de divorț și pierderea soțului meu de 12 ani. Am respectat procedurile lui de reconciliere care a fost foarte ușoară. Dragostea și legătura dintre mine și partenerul meu au fost restabilite și s-a întors și a cerut anularea divorțului. Este adevărat că dr. Ilekhojie este sincer și transparent în a ajuta oamenii și și tu citind acest lucru poți obține soluția pe care o cauți în căsnicia sau relația ta. contactați-l pentru ajutor acum. Aici contactul lui. WhatsApp: +2348147400259

  9. buna ziua , daca donez imobilul proprietatea mea catre fiul meu , poate fi atacata donatia de catre fisc sau alte persoane ,pentru datorii pe numele meu prin executare silita ulterioara datarii actului de donatie

  10. Bună ziua, sunt într-o situație că o doamna care este din Franța cu origine italiană, vrea să-mi doneze o suma de bani care zice ea că ea adunat pe parcursul vieții și că are o stare de sănătate rea are cancer la gât și vrea neapărat să-mi doneze acești bani. Și de la distanță vrea să întocmim documentele necesare pentru donație, cum pot să înțeleg că nu mă minte?

  11. Bună ziua,
    Datorită simpatiilor pe care le am față de un partid politic aflat în curs de înființare, am hotărât să procedez la susținerea acestuia, după cum urmează:
    – prin achiziția și transmiterea unor elemente de mobilier, și birotică necesare funcționării unei organizații;
    – prin realizarea pe cheltuiala mea a unor elemente de propagandă vizuală(șepci, veste și cartoane inscripționate).
    Vă rog să-mi precizați dacă în condițiile unor sume modeste ce nu depășesc câteva mii de lei, contractul de donație trebuie să aibă formă autentificată.

  12. Am donat patea mea din apartament, fratelui meu, noi fiind impreuna proprietari cu cote egale pe acest apartament.
    Dupa numeroase certuri si bataie primite de la fratele meu, cand am chemat si politia, vreau sa revoc donatia. Unde pot face actiunea de revocare – la instanta sau la notariat?

  13. Daca donatia si actele de donatie, (apartamentul aflandu-se in Brasov) , au fost perfectate la Brasov, dar eu locuiesc in Bucuresti, pot sa fac actiunea de revocare a donatiei la instanta din Bucuresti?

  14. Buna ziua! Foarte informativ articolul, multumim mult.
    Imi puteti spune, va rog, ce pasi ar trebui urmati in situatia de mai jos?
    1. Parintii sotului sunt divortati, iar tatal sau s-a recasatorit, casnicie din care a rezultat o fata (sora sotului meu).
    2. In ceea ce priveste averea familiei din partea tatalui, aceasta consta intr-un teren fara constructii (o gradina) de ~1100 m2 si o curte de ~700 m2 pe care sunt construite 2 case. Cotele sunt impartite in momentul de fata astfel: 75% este proprietar bunicul sotului meu, iar 25% tatal sotului meu.
    3. Cei doi au agreat sa-i faca sotului meu contract de donatie pentru terenul de ~1100 m2 aferent gradinii (fara clauze de sarcini sau ingratitudine). Ar trebui facut cu sau fara scutire de raport? Nu reusesc sa inteleg diferenta.
    4. La moartea celor doi proprietari de drept din prezent, mostenitorii rezervatari ar fi sotul meu, sora sotului meu si sotia tatalui sotului meu (mama vitrega). Conform celor de mai sus, este in pericol actul de donatie a gradinii? Ar putea fi contestat de cele doua mostenitoare? Terenul gradinii este intr-adevar mai mare, dar neavand constructii pe el, ma gandesc ca valoarea mai mare ar avea-o terenul cu suprafata mai mica, dar cu 2 case construite.
    5. Pentru terenul de ~700 m2 s-a facut deja succesiunea, dar pentru casele construite pe acel teren nu. Totodata, in prezent este in discutii posibilitatea ca bunicul sotului meu sa-i faca act de donatie pentru 75% din suprafata terenului fara case. Chiar daca sotul meu va fi si el mostenitor rezervatar, ce pericole sunt la decesul bunicului si tatalui si ce ar trebui sa faca sotul meu? Sa accepte si cel de-al doilea contract de donatie din partea bunicului, cu riscul de a fi contestata pe viitor gradina de ~1000 m2 de cele doua mostenitoare?
    Multumesc anticipat!

  15. Am primit de la părinți casa prin donație fără sarcini dar cu uzufruct pot renunta la donație pentru părinți este irevocabila dar eu nu o mai vreau ce pot face am nevoie de un sfat .

  16. Buna seara.
    Parintii au 2 fete iar fiecare dintre acestea trebuie sa primeasca prin donatie fara sarcini cate o proprietate fiecare. Daca dupa o perioada de timp una dintre aceste fete se simte pacalita, mai poate ataca in instanta cealalta fata? Donatia inteleg ca se va face la notar unde parintii si ambele fete vor fi de fata.

    1. Donaţia poate fi revocată pentru:

      ingratitudine-loviri, etc şi
      pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.
      Din ce am spus mai sus, nu prea se încadrează la niciuna, nu?

  17. Buna ziua .Va rog frumos Sami spuneti daca se ataca donatia .tata vrea sami doneze mie un teren .eu mai am frati ei poate sa atace donatia .

  18. Bună seara, fratele meu vrea acte pe casa în care locuiește cu mama mea și tatăl meu este decedat dar casa este pe numele bunicului , eu ce pot sa fac îmi este frica sa nu ajungă pe drumuri mama mea ,am inteles ca trebuie sa ii donez si eu partea mea si eu sunt in postura in care daca ma despart de sotul meu as ajunge pe drumuri cu 2 copii ,ce e de făcut ? ..

  19. As avea nevoie de cateva lamuriri:
    – se poate dona un teren extravilan catre o persoana care nu se alfa in niciun grad de rudenie cu donatorul?
    – exista un termen de timp de la care nu se mai poate revoca o donatie?

  20. 1)Buna ziua, va rog sa imi spuneti daca in urma succesiunii dupa decesul parintilor nostrii, unii frati ai mei mi-au donat cotele-parte ale lor din imobilul ramas ca mostenire, prin acte notariale cu scutire de orice fel de sarcini si cu titlu gratuit, daca aceste donatii pot fi atacate de catre urmasii (de copii sau sotia) donatorilor. Mentionez ca acesti donatori, actual sunt in viata si suntem in relatii foarte bune din toate p.d.v. atat cu acestia cat si cu copii lor, dar dupa decesul unora dintre noi, nu stiu ce intorsatura pot lua lucrurile. Mentionez ca eu am 2 fii legitimi si majori care doresc sa fie mostenitorii mei.
    Doua donatii de la ei catre mine s-au facut in anul 2013 iar una in 2021, si in documentele notariale exista specificat de catre ei numarul de mostenitori rezervatari ai lor cu mentiunea ca „fiecare a fost gratificat coresponzator!” Toti acesti mostenitori ai lor au luat la cunostinta de aceste Acte de donatie in momentul savarsirii donatiilor. Actual eu detin 6 din 7 parti ale imobilului, una dobandita prin succesiune, 3 ca donaTAR si doua prin vanzare-cumparare.
    2) Daca Actele de donatie se pot transforma in Acte de vanzare-cumparare intre donaTORI si donaTAR atat timp cat eu si fratii mei suntem in viata, daca da, credeti ca ar fi necesar aceasta in cazul meu? Si daca da, ce ar presupune aceasta, care ar fi procedura.
    Va multumesc pentru amabilitatea dumneavoastra de a-mi raspunde, cu stima si consideratie! Victor.

    1. Buna ziua un răspuns clar puteti primi doar după analiza documentele. De principiu orice donație poate fi atacată de moștenitorii rezervatari în limita rezervei succesorale, dacă aceasta este încălcată în vreun fel prin donație, dar exista niște condiții și niște termene.

  21. Buna ziua! Parintii mei sunt ambii decedați. Primul a decedat tatăl, apoi mama. Aceștia au imobile separate, unul în București, celălalt în Teleorman. Mama are un fiu dintr-o altă casatorie. Succesiunea după tată nu a fost făcută, iar în prezent fratele dorește să deschidă succesiune după mamă și dorește să ii cedez partea mea in favoarea lui spunând că și el îmi va ceda partea lui din cadrul succesiunii după tată. Se poate face o declarație sau ceva asemănător pentru a fi sigura că favorul va fi reciproc și nu spune asta doar să mă facă să ii cedez partea mea din imobilul respectiv? Mulțumesc frumos!

  22. Bună ziua! Mama și sora ei aveau în proporție de 1/2 casa bunicilor. Mama a vrut ca ea și mătușa să îmi doneze mie proorietatea dar mătușa s-a opus. Mama a murit și mătușa a donat 1/4 mie și 1/4 surorii mele . Eu cu sora mea nu ne înțelegem și mai mult mi-a furat titlul de proprietate al bunicilor . După toate astea face presiuni asupra mea pentru a îi ceda partea mea gratis. Țin să precizez că ea în ultimii 23 de ani a fost de 4 ori la acea casă. Până anul acesta nu a plătit nimic ,in februarie a plătit impozitul pe anul în curs dar eu am plătit impozitul 18 ani . Tot anul acesta a plătit o femeie să facă curat în curte. Eu întrețin casa din 2005 . Ce aș putea face ca să nu mă mai deranjeze ( mai mult stres decât deranj). Ea și cu mătușa mea nu sau înțeles prea bine niciodată.

    1. Buna, uzucapiunea nu o puteti invoca in contra celorlalți moștenitori, decât in condiții specifice, care nu par a fi îndeplinite în cazul dvs. Veți împărți legal cu sora dvs. ce aveți de împărțit. Presiunile nu iși au rostul, dacă nu vă înțelegeți vă puteți adresa instanței. Pentru ceea ce ați cheltuit dvs. taxe,impozite cheltuieli, aveți drept de creanță, va fi obligată să vă dea jumătate, dar numai pe ultimii trei ani, pentru restul s-a prescris.

  23. Buna ziua , parintii doneaza fiicei un imobil si se instituie uzufructul viager asupra imobilului pt parinti .Dupa cativa ani unul dintre parinti moare , iar fiica se comporta foarte urat cu celalalt parinte .
    Fiica poate folosi imobilul , sau doar uzufructuarul ? poate instala fiica camere de supraveghere video la imobil fara acordul uzufructuarului ? O alta intrebare ar fi daca parintele in viata poate cerere revocarea donatiei pt ingratitudine ? in caz de admitere ,se va anula contractul total sau doar partial , avand in vedere ca unul din donatori e decedat ? multumesc

    1. Aici este o discuție foarte ampla și evident cu practica judiciara distinctă. Opinia mea este în sensul că operează total pentru că, pe de o parte, atât timp cât nu este realizat un partaj între cei doi donatori, vorbim doar de cote ideale din bun, nu concrete și oricare dintre donatori, poate actiona în folosul coproprietății să spunem. Apărarea fiicei în aceasta situație ar fi să ceara partajul în procesul de revocare și atunci se va revoca doar în parte.

  24. Bună ziua, donația se poate ataca și de firme de recuperare?
    Vreau să donez fratelui cota parte din casă moștenită…
    Mulțumesc!

  25. Buna ziua.
    Socrul meu a decis ca din cei 2 copii sa ramana in casa sotia mea.Sa facut act de dobatie catre frate in valoare de 15000 eur.10000 platibili in 2019 iar 5000 dupa 5 ani adica in vara 2024.La momentul la care s-ia luat toate lucrurile din casa,aici intra haine mobila de camera a inceput sa distruga din casa sia ici ma refer ca a luat in totalitate o scara de lemn ci mana curenta dintre etaje,plus distrugerea peretilor.
    Intre timp socrul meu a decedat iar el ia transmis verbal la acea vreme ca nu mai primeste nimic pentru fapta sa.
    acum el spune ca vrea restul de 5000 euro dar eu raman cu distrugerile.In ziua cand a demontat eu nu eram acasa,era doar socrul meu care era bolnav de depresie la acea vreme si a fost ajutat de un coleg de servici.
    Cum pot anula aceasta donatie restanta in valoarede 5000 euro.Cam atat e si distrugerea.

  26. Buna ziua. Sora mea locuiește într-un apartament cu mama (tata fiind decedat). După decesul mamei sora mea a rămas în casă datorită moștenirei lăsată de mama în schimbul îngrijirii prin uzufruct viager. Partea de moștenire a tatălui i-am vânduto sorei. Pot ataca acest contract de uzufruct și să iau partea care mi se cuvenea după moartea mamei?

  27. Buna ziua !
    In situația in care suntem 2 moștenitorii legali după parinti, iar aceștia din urma ar dorii sa îmi doneze toate proprietățile cu clauza de întreținere, fără ca fratele meu sa primească ceva (din motive justificate, respectiv ca nu se preocupa de parinti bătrâni și bolnavi), aceasta ar putea sa conteste donatia ? Termenul ar fi de 3 ani ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *