stabilirea si cuantumul pensiei de intretinere pentru copil

Stabilirea pensiei de întreținere pentru copil se face doar pe baza unei hotărâri judecătorești (dacă părinții nu se înțeleg) – adică un judecător stabilește ce valoare are, cine trebuie să o plătească  (mama sau tatăl copilului), pănâ la ce vârstă se plătește, etc..

Deoarece pensia de întreținere a copilului este o cerere care se judecă împreună cu cererea de divorț (se poate judeca separat – ulterior – micșorarea sau mărirea acesteia), în acest articol vei afla modalitatea prin care se obține pensia de întreținere, cui i se aplică această obligație și care este instanța competentă să o judece + cazuri practice pe această temă.

Plata pensiei de întreținere pentru copil

Ce este pensia de întreținere?

Pensia de întreținere este o obligație pentru cei doi părinți divorțati / care nu mai sunt împreună, să execute întreținerea copilului în natură (să asigure traiul, cheltuielile, școala, facultatea pentru copilul de până la 18 / 26 de ani) iar dacă această obligație nu este îndeplinită, instanța va dispune plata pensiei de întreținere pentru copil în bani.

Pensia de întreținere (cunoscută și sub denumirea de pensie alimentară) se stabilește sub forma unei sume fixe de bani, achitată lunar de părintele nerezident, în beneficiul și creșterea copilului. Trebuie să reținem că orice chestiune legată de copii pleacă de la principiul –  interesul superior al copilului –, deci nu interesul mamei sau al tatălui.

Există posibilitatea ca cei 2 părinți să se înțeleagă cu privire la cât și cum contribuie fiecare și să nu trebuiască să se mai adreseze instanței de judecată. Dar aceste situații sunt mai mult excepția de la regulă, mai ales că, în multe cazuri, unul din părinți contribuie foarte puțin la creșterea și educația copilului sau nu contribuie în fiecare lună. Nu plecăm de la idea că un părinte, intenționat, nu vrea să asigure traiul copilului dar părinții sunt obligați prin lege să îi ofere un prezent și un viitor copilului.

Ce instanță e competentă să judece?

Competența este de două feluri:

 • Materială (judecătoriile judecă în primă instanță cererile de divorț, stabilirea domiciliului minorului, stabilirea pensiei de întreținere pentru copil și altele asemenea. În apel, judecă Tribunalul.)
 • Teritorială [de exemplu se judecă de judecătoria unde se află ultimul domiciliu comun al soților, unde este domiciliul reclamantului (cel care înaintează judecătoriei cererea de chemare în judecată)].

Exemple unde se judecă procesele, în funcție de competența teritorială:

 • dacă ești din Mangalia, se judecă la Judecătoria Mangalia;
 • dacă ești din Năvodari, Valu lu Traian sau Eforie, se judecă la Judecătoria Constanța;
 • dacă ești din Tulcea, Mila 23 sau Mahmudia, la Judecătoria Tulcea;
 • dacă ești din Babadag, Sarichioi sau Jurilovca, la Judecătoria Babadag;
 • dacă ești din Sinaia, la Judecătoria Sinaia.

Majorare/micșorare pensie de întreținere?

Cuantumul pensiei de întreținere pentru copil se poate majora sau micșora numai în instanța de judecată. Pot apărea schimbări ivite în ceea ce privește mijloacele celui obligat la plata ei (poate i s-a dublat rata la apartament, poate pentru câteva luni a rămas fără serviciu) sau în funcție de nevoile celui ce o primește (participă la competiții de fotbal și are nevoie de mai mulți bani pentru a participa în cantonamente în străinătate, poate i s-a prescris un tratament medical, înaintarea în vârstă a copilului pentru că nevoile diferă când copilul are 5 ani și când are 14 ani).

Modificarea cuantumului pensiei de întreținere pentru copil dispuse de instanța de judecată, operează de la data introducerii cererii de chemare în judecată, dacă este dispusă majorarea acesteia (dacă depui cererea de chemare în judecată la judecătorie pe 13.09.2023, chiar dacă procesul se termină pe 01.12.2024, vei primi banii retroactiv din data de 13.09.2023).

Nevoile copilului se schimbă - pensie de întreținere

Pensia de întreținere se poate micșora doar în anumite condiții: dacă nevoile copilului se reduc (de exemplu: a urmat un an de studiu în străinătate (SUA) și a revenit în țară să își continuie facultatea în România) sau a fost tratat de o boală în alt stat UE și primind tratamentul adecvat s-a vindecat, în aceste 2 cazuri se poate micșora pensia alimentară dar nu numai.

În timp, copilul crește iar nevoile acestuia se măresc. Când are 5 ani, încălțămintea / îmbrăcămintea este mai ieftina decât cea a unui copil de 13 ani, mănâncă mai mult, participă la mai multe activități educative, sportive și e normal ca și pensia de întreținere să fie mai mare.

Abandonul de familie

Abandonul de familie reprezintă o infracțiune prevăzută de Codul Penal din art.378 și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, sau cu amendă. Dacă pensia de întreținere stabilită pe cale judecătorească nu este plătită, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, atrage una dintre sancțiunile de mai sus.

Acțiunea penală, se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Cât costă un proces pentru pensie de întreținere

Se plătește o taxa de timbru de vreo 20 de lei + onorariul avocatului, care poate fi 1.500 de lei, 3.000 de lei, 8.000 de lei și poate mai mult. Dacă se câștigă dosarul, cheltuiele de judecată, adică cele de mai sus, se vor putea recupera de la partea adversă.

De când se plătește pensia alimentară?

Plata pensiei de întreținere pentru copil se face din momentul introducerii cererii de chemare în judecată prin care se cere instanței, ținând cont de probele de la dosar, să mărească pensia de întreținere / alimentară. Chiar dacă procesul durează 2 luni sau 1 an, ea se va plati retroactiv, adică din urmă.

Dacă se introduce cererea de chemare în judecată pe 01.04.2023 și procesul se termină pe 01.09.2023, pensia de întreținere se va plăti și pentru perioada 01.04-01.09.2023 adică pentru cele 5 luni.

Recuperare pensiei de întreținere pentru copil neplatită

Dacă celălalt părinte nu plătește pensia de întreținere la timp, poate fi executat silit. Trebuie să mergi la un executor judecătoresc cu hotărărea instanței prin care se acordă această pensie de întreținere iar executorul judecătoresc va începe procedura executării silite a debitorului.

Executat silit dacă nu plătești pensia de întreținere

Practică judiciară

Majorul X a cerut în instanță printr-o cerere de chemare în judecată, obligarea tatălui său Y, la plata unei pensii de întreținere cu începere de la data introducerii cererii, arătând că se află în continuarea studiilor și nu obține venituri din munca sau din bunurile sale.

În această speță cele două părți primesc calitatea de reclamant (minorul X) și pârât (tatăl minorului Y).

Pârâtul (tatăl) Y s-a opus admiterii cererii printr-o întâmpinare, arătând următoarele:

-reclamantul (minorul) este înscris la o școală profesională, iar nu la o instituție de învățământ superior, astfel că nu se poate prevala de dreptul la întreținere al descendentului major aflat în continuarea studiilor;

-reclamantul locuiește împreună cu pârâtul (tatăl majorului) și, fiindu-I asigurate cele necesare traiului, se bucură de întreținere în natură;

-la împlinirea vârstei majoratului, reclamantul a declarant, prin înscris autentificat (un document) de notarul public, că nu va pretinde niciunuia dintre părinți vreo prestație cu titlu de întreținere.

Ținând seama de datele speței, cererea reclamantului:

-este neîntemeiată, întrucât reclamantul beneficiază de întreținere în natură din partea pârâtului.

Se poate formula apel în 10 zile de la comunicare.

STUDIU DE CAZ- stabilire pensie de întreținere

Prin cererea formulată și înregistrată la JUDECĂTORIA HUNEDOARA, din data de 02.05.2017 se arată soluționarea acțiunii civile formulate de reclamanta X, în contradictoriu cu pârâtul Y, având ca obiectiv stabilirea pensiei de întreținere pentru  copil / minor.

În fapt, se arată pretențiile reclamantei X ca prin hotărârea ce se va pronunța, pe cale de ordonanță președințială, să se dispună obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului în cuantum de 1/6 din veniturile nete realizate.

În susținerea cererii de chemare în judecată a fost încuviințată proba cu înscrisuri și s-a efectuat ancheta psihosocială.

În motivarea cererii, reclamanta arată în esență că este despărțită în fapt de pârât din anul 2014 acesta plecând în Germania unde are o relație extraconjugală și urmează a mai avea un copil cu actuala.

În privinta pensiei de întreținere pentru copilul, se arată că pârâtul achită periodic circa 100 euro, însă este în interesul minorului, cu nevoile specifice vârstei, să aibă stabilită până la finalizarea procedurii de divorț o pensie de întreținere bine delimitată.

Pâratul realizând venituri în străinătate din munca, însă acesta din urmă nu a beneficiat niciodată de acest venit, fiind folosit de pârât în interes propriu.

Analizând cererea de față, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate și a apărărilor formulate, instanța reține următoarele:

Admite cererea formulata pe calea ordonanței președințiale de reclamanta X , cu domiciliul în județul Hunedoara, în reprezentarea minorului, născut la data de 31.10.2012 și obligă pârâtul să plătească în favoarea minorului o pensie de întreținere lunară de ¼ din veniturile sale nete lunare, începând cu data de 02.05.2017 .

Obligă pârâtul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată .

Cu drept de apel în 5 zile de la pronunțare.

Pronunțarea soluției s-a făcut pe data de 18.08.2017.

În această situație procesul a fost judecat de JUDECĂTORIA HUNEDOARA, deoarece reclamanta avea domiciliul în acest județ, dacă locuiești în Constanța, te vei adresa la judecătoria CONSTANȚA.

Procesul s-a desfășurat literalmente în 3 luni și 16 zile, însă există situații când acesta poate dura mai puțin sau mai mult (depinde de încarcarea instanței, de câți judecători are încadrați, etc).

În mod normal nu ar trebui sa dureze prea mult , doar daca nu sunt probleme în ceea ce privește identificarea locului de muncă al pârâtului sau dacă instanța nu are suficiente date pentru stabilirirea pensiei alimentare (veniturile salariale, etc).

Oricum copilul isi va primi drepturile din urmă indiferent cât durează procesul.

pensiei de întreținere pentru copil pensiei de întreținere pentru copil pensiei de întreținere pentru copil pensiei de întreținere pentru copil pensiei de întreținere pentru copil pensiei de întreținere pentru copil pensiei de întreținere pentru copil 

3 comentarii la “Stabilirea si cuantumul pensiei de întreținere pentru copil

 1. Bună ziua,
  Referitor la pensia de întreținere, aceasta se plătește până la finalizarea studiilor. Ce se întâmplă dacă copilul, numai în scopul primirii pensiei, se înscrie la scoli postliceale diferite ca domenii, aceste scoli postliceale se considera o continuare a studiilor? În prezent copilul are 24 ani și 5 luni. Mulțumesc.

 2. Buna ziua! Tatal este obligat la plata pensiei catre 2 copii din relatii anterioare, ambii majori dar in continuarea studiilor. Din casatoria actuala mai are 2 copii minori pe care ii intretine. De 9 luni nu mai lucreaza. Cum se procedeaza cu plata pt cei 2 copii majori? Pana acum a platit sume fixe, dar acum nu mai are posibilitate. Multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *