Acte necesare si costuri proces de divort avocat constanța

În acest articol, vei afla care sunt cele 4 acte fără de care nu poți divorța de soț/soție cât și câți bani trebuie să plătești pentru taxa judiciară de timbru (+ care sunt cheltuielile de judecată). Căsătoria se poate desface la ofițerul de stare civilă, la notar și la instanța de judecată.

Ce este divortul?

Divorțul este acea procedură prin care se pune capăt, în mod legal, căsătoriei dintre două persoane.

Cui mă pot adresa pentru desfacerea căsătoriei dacă suntem de acord cu divortul?

dezacord divort soti si 2 copiiDacă există acord cu privire la divorț și nu aveți copii minori, vă puteți adresa pentru desfacerea căsătoriei, ofiţerului de stare civilă ori notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor, de unde, după parcurgerea procedurii specifice vi se va elibera un certificat de divorţ, potrivit legii.

Dacă există copii minori rezultați din căsătorie, dar totuși sunteți de acord atât cu privire la:

 • divorț, avocat divorț constanța 
 • custodia copiilor
 • pensia de întreținere pe care o va plăti părintele care nu va locui în mod permanent cu copilul,
 • programul de vizită,
 • revenirea la numele purtat anterior căsătoriei,

căsătoria poate fi desfăcută în fața notarului public, care va elibera certificatul de divorț.

Totodată se va încheia o convenție notarială în care se va consemna înțelegerea părților cu privire la:

 • domiciliul copiilor,avocat divorț constanța 
 • autoritatea părintească care poate fi numai comună, în această procedură,
 • pensia de întreținere,
 • programul de vizită și
 • orice alte chestiuni care țin de raporturile cu copii.

Dar dacă nu există acord cu privire la divorț?

Dacă nu există acord cu privire la divorț, ori cu privire la domiciliul copiilor, autoritatea părintească sau pensia de întreținere, căsătoria poate fi desfăcută numai prin hotărâre judecătoreascp,  adică un divorț la judecătorie. Asta înseamnă că, în această ipoteză, trebuie să vă adresați instanței de judecată.

Aceste cauze, de regulă se soluționează de judecătoria în care ați avut cea din urmă locuință comună. Un divorț la judecătorie durează mai mult decât un divorț la starea civilă sau la notar dar dacă nu există un acord în legătură cu toate aspectele finale, atunci asta e unica soluție. Află la cine rămân copiii după divorț, detaliile importante pentru a nu te lua pe nepregătite și care e procedura pentru un divorț la judecătorie.

sotii cu 2 copii semneaza actele de divort la instanta

Care sunt motivele de divorț?

Divortul se poate pronunța ca urmare a exprimării acordului de către soți. De exemplu, dacă tu formulezi cererea de divorț, iar celălalt soț, prin întâmpinare își manifestă acordul cu privire la desfacerea căsătoriei, divorțul se va pronunța ca urmare a acordului intervenit, nemaifiind nevoie să fie administrate probe.

Cel mai întâlnit motiv este cel datorat ivirii unor neînțelegeri între soți, care conduc la imposibilitatea continuării căsătoriei. Aici vorbim despre:

 • nepotrivirile de caracter, care fie s-au ivit în timpul căsătoriei, fie existau încă de la început și au fost reprimate din diverse considerente,
 • consumul de alcool,
 • violenta domestică fizică sau psihică,
 • infidelitatea, avocat divorț constanța 
 • imposibilitatea procurării resurselor financiare ….etc.

divort infidelitate inselat

În aceste situații este necesară administrarea unui minim de probatoriu, care să dovedească existența acestor împrejurări.

De asemenea, un alt motiv  constă în despărțirea în fapt pentru o perioadă de timp mai mare de 2 ani. Astfel, dacă v-ati despărțit de mai mult de 2 ani, puteți obține divorțul chiar dacă soțul nu este de acord, căci se prezumă că după o astfel de despărțire legăturile dintre soți nu se mai pot reconsolida. Și în această situație se impune administrarea unui probatoriu din care să rezulte că despărțirea a survenit, între soți, în urmă cu mai mult de 2 ani anterior depunerii cererii

Nu în ultimul rând, divortul se poate pronunța și la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate 🙁 face imposibilă continuarea căsătoriei. Deci, mare atenție, numai soțul bolnav, poate formula cererea întemeiată pe acest motiv, nu și soțul sănătos. Se va face dovada stării de boală.

Ce acte sunt necesare?

Cererea se depune în 2 exemplare. Unul pentru a fi comunicat pârâtului și unul care va rămâne în dosarul instanței.

La cererea se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale copiilor minori, dar și dovada achitării taxei judiciare de timbru, după cum urmează:

 • 200 de lei dacă divorțul este întemeiat pe acordul părților;
 • 100 de lei dacă divortul se întemeiază pe motive care fac imposibilă continuarea căsătoriei ori ca urmare a despărțirii în fapt, pentru o perioadă mai lungă de 2 ani.
 • 50 de lei, dacă divortul se întemeiază pe motive de boală.

Dacă ai un proces pe rol sau vrei să inițiezi unul, e bine să știi dinainte toate informațiile despre cheltuielile de judecată și taxa de timbru.

Ce probe se pot propun la divorț?

Prin cerere, puteți propune proba cu înscrisuri, proba testimonială, indicând martorii ce urmează să fie audiați, cu mențiunea că acești martori pot fi și membri ai familiei, precum frați, surori, verisori, părinți, căci aceștia cunosc de regulă, cel mai bine, situația personală a părților.

Aici avem o singură excepție!!! și anume, copiii părților, aceștia nu pot fi martori în procesul părinților. De asemenea pot fi aduse ca probă:

 • fotografii, avocat divorț constanța
 • înregistrări video sau audio,
 • schimburi de mesaje atât sms cât și mail, whatsapp sau facebook,
 • dar și eventuale capturi de ecran ale unor postări pe rețelele de socializare, mai ales atunci când se încearcă a se demonstra o eventuală infidelitate.Probe divort fotografii inregistrari video audio

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *