Ce pot face daca am o poprire pe salariu1

Dacă ai o poprire pe salariu, trebuie să faci o contestație la executare (atenție la termen că e scurt – 15 zile și cel mai bine e să discuți problema cu un avocat specializat pe executări silite) iar apoi să contactezi banca și angajatorul care îți dă salariul. În articolul de mai jos, vei afla ce este poprirea, câte popriri pe salariu se pot pune, cum să anulezi o poprire pe salariu, precum și răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări cu privire la poprire pe salariu.

Ce este o poprire pe salariu sau pe conturi?

Poprirea pe salariu este o măsură  rapidă de executare silită prin care organul de executare, executorul judecătoresc, în baza unui titlu executoriu și la cererea creditorului, face o solicitare / informare oficială băncii / angajatorului unde lucrează debitorul, să indisponibilizeze / plătească sumele de bani pe care le deține sau le va deține, în numele celui care trebuie să plătească – adică debitorul (banca / firma unde lucrează debitorul e un fel de intermediar iar dacă nu face plățile stabilite de executorul judecătoresc, e pasibilă de amendă între 2.000 si 10.000 de lei). avocat popriri constanta

ce este poprirea pe salariu

Banca blochează sumele de bani de pe card iar debitorul până nu plătește toți banii, nu mai poate folosi ace.

Deci nu e neapărat să ai bani astăzi pe card, banca când vede că au apărut niște bani în cont, îi ia – totul se întâmplă automat, nu e o doamnă acolo care se uită în calculator la fiecare 5 minute să vadă dacă ai mai primit ceva pe card sau nu.

Cel care trebuie să primească banii (creditorul), se relaționează cu executorul judecătoresc prin care îi solicită acestuia să demareze procedurile pentru recuperarea banilor – creanțelor (important de știut că dacă debitorul e din Constanța iar creditorul e din Brașov, executorul judecătoresc trebuie să fie ales din circumscripția Curții de Apel din Constanța – adică un executor judecătoresc din județul Tulcea sau județul Constanța). avocat popriri constanta

Există 3 modalități de recuperare a creanțelor (creanța este o suma de bani pe care o persoană fizică / juridică trebuie să o primească de la o altă persoană, căreia i-a vândut un bun / i-a prestat un serviciu / i-a acordat un împrumut):

 • Executare silită prin POPRIRE (orice sume bănești urmăribile – venituri, titluri de valoare, etc.)
 • Executare silită a Bunurilor Mobile (sechestrare și valorificare – mașini, ambarcațiuni, motociclete, telefoane mobile, mașina de spălat, tablouri, etc.)
 • Executare silită Imobiliară (vânzarea imobilelor – case, apartamente, terenuri, etc.)

Executorul judecătoresc solicită băncii sau firmei unde lucrează angajatul indisponibilizarea sumelor datorate +  virarea acestora către contul executorului judecătoresc care la rândul lui face plata în contul creditorului.

Popririle nu le poate emite numai executorul judecătoresc, ci le poate emite si ANAF-ul, primăriile, în cazul unor amenzi sau taxe neplătite la timp. Despre popririle puse de ANAF, discutăm la un articol viitor dar pe blog am mai scris despre ce să faci în situația când ești executat silit.

Care este procedura de poprire pe salariu / pe conturi?

Pe scurt, procedura de poprire urmează pașii de mai jos:

 1. Debitorul nu își achita datoriile / dările / amenzile la timp.
 2. Creditorul se adresează unui executor judecătoresc cu documentele prin care demonstrează obligația de plată din partea debitorului.
 3. Dacă datoria nu este titlu executoriu, solicită instanței pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să se stabilească calitatea de titlu executoriu a datoriei.
 4. Dacă acea datorie este titlu executoriu sau a stabilit judecătorul că este, executorul judecătoresc solicită apoi încuviințarea executării la judecătorie.
 5. După ce se obține încuviințarea executării de către instanța de judecată, se trece la executarea obligației prin cele 3 modalități de executare enumerate mai sus (creditorul poate alege una sau mai multe modalități de executare):
     • Executare silită prin POPRIRE
     • Executare silită a Bunurilor Mobile
     • Executare silită Imobiliară
 6. În acest articol discutăm doar de executarea silită prin poprire care se poate face:
     • poprire la angajator (se trimit)
     • poprire pe conturi 
     • poprire la un terț care trebuie să îi dea bani debitorului (Exemplu: debitorul are un apartament pe care l-a închiriat iar executorul judecătoresc poate popri banii pe care trebuie să îi dea chiriașii debitorului și să îi vireze el apoi creditorului)
 7. Executorul judecătoresc trimite adrese la toate băncile și la locul de muncă al debitorului prin care solicită indisponibilizarea sumelor de bani din contul debitorului. avocat popriri constanta
 8. Poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării de la punctul , prin adresă în care se va preciza și titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea, ce va fi comunicată băncii / angajatorului / terțului de la punctul 6., împreună cu încheierea de încuviințare a executării sau un certificat privind soluția pronunțată în dosar.
 9. Despre măsura luată la punctul H. va fi înștiințat și debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înființare a popririi, la care se vor atașa și copii certificate de pe încheierea de încuviințare a executării sau de pe certificatul privind soluția pronunțată în dosar, și titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.
 10. Dacă debitorul are pe card toată suma de bani, i se va lua tot de pe card. Daca are mai puțin, i se vor lua în limitele stabilite de lege pe care le detaliez mai jos.

Cât se poate reține la o poprire pe salariu?

Salariile, pensiile, alte venituri periodice, pot fi urmărite astfel:

 • Până la ½ din venitul lunar net pentru obligațiile ce sunt datorate cu titlu de obligație de întreținere  sau alocație pentru copii (dacă v-ați despărțit de soție/soț și trebuie să plătiți pensia de întreținere la copil, poate să vă ia maxim ½ din venitul lunar net. Se calculează în funcție de numărul copiilor cărora trebuie să le plătiți pensia de întreținere).
 • Până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
 • Dacă sunt mai multe popriri asupra aceleiași sume, acestea nu pot depăși ½ din venitul lunar net al debitorului.

Ce să fac dacă am poprire pe salariu?

Contestatie la executare în 15 zile din momentul la care ai luat la cunoștință de poprirea pe salariu. E important de știut acest aspect al luării la cunoștință despre poprire pentru că de exemplu, dacă se face o poprire pe salariu, nu ți se aduce la cunoștință iar tu plătești acei bani, după ce ai plătit nu mai poți să îi spui judecătorului că ți s-a întâmplat o nedreptate.

Și trebuie să acționezi rapid când ai o poprire pe salariu pentru că se pot pierde multe drepturi.

Ce pot sa fac daca am o poprire pe salariu conturi

Sunt situații când poate o datorie e deja perimată și teoretic nu ar mai trebui să o plătești dar dacă nu faci contestație la executare și o plătești de bună voie, nu se mai poate face nimic în această privință.

De la executorul judecătoresc trebuie să primești, în copie, adresa de înființare a popririi, la care se vor atașa și copii certificate de pe încheierea de încuviințare a executării sau de pe certificatul privind soluția pronunțată în dosar + titlul executoriu. De aceea, când întâmpini astfel de dificultăți, programează o consultație cu un avocat specializat în executări silite din Constanța sau din alt județ, pentru că acesta are expertiză precum și experiența multor dosare de executare silită. avocat popriri constanta

O problemă actuală când e vorba de popriri, apare la banca ING unde pentru partea rămasă pe card nepoprită de executorul judecătoresc, nu poți merge la ghișeu să scoții banii deoarece la ING poți scoate bani doar de la bancomat.

Ce venituri bănești NU POT fi urmărite în cazul popririi?

Nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii:

 • alocațiile de stat,
 • indemnizațiile pentru copii,
 • ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav,
 • ajutoarele de maternitate,
 • ajutoarele acordate în caz de deces,
 • bursele de studii acordate de stat,
 • diurnele și
 • orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii.

Ce venituri bănești nu pot fi urmărite în cazul popririi?

Din păcate, procesul de blocare al sumelor este automat la bancă, iar în momentul încasării veniturilor menționate, acestea vor fi blocate, adică și veniturile de mai sus. Trebuie să transmiți băncii documente doveditoare pentru a debloca sumele de bani care nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

Pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligație de întreținere și despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale:

 • ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă,
 • compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă,
 • sumele cuvenite șomerilor.
 • urmărirea acestor drepturi se va putea face în limita a 1/2 din cuantumul acestora.

Cât durează poprirea?

Până la recuperarea sumelor de bani care sunt datorate creditorului. Deci, poate dura de la o luna până la câțiva ani. avocat popriri constanta

Dacă ai o datorie de 30.000 de lei iar pe card primești salariu de 6.000, ți se poate popri maxim 1/3  adică 2.000 de lei și astfel în 15 luni se termină poprirea.

Atenție la faptul că dacă se face poprirea pe card, nu mai poți folosi acel card online să zicem așa iar daca vrei să folosești cele 2/3 sau 1/2 din banii rămași, trebuie să te duci fizic la bancă la ghișeu ca să îi poți scoate.

Se poate anula sau suspenda o poprire pe salariu?

Doar printr-o contestație la executare care trebuie făcută în termen de 15 zile. Chiar dacă ai dreptate dar nu respecți acel termen, nu mai poți face nimic. anulare suspendare poprire pe salariu

Totuși, executările silite, care au la bază clauze abuzive, inserate de IFN ori bancă în contractul de credit pentru nevoi personale ori imobiliar pot fi atacate oricând.

Ce părți sunt implicate în procesul de poprire pe salariu?

 • Debitorul – poate să fie persoană fizică sau juridică – client al băncii (cel care trebuie să plătească datoria și este client al unei bănci). El este dator atât creditorului, cât și organului de executare pentru cheltuielile de executare în cursul executării silite.
 • Organul de executare – este persoana căreia îi revine sarcina să aducă la îndeplinire executarea silită, hotărârile judecătoreşti sau alte titluri executorii. Pot fi organe de executare:
  • executorii judecătoreşti
  • organele fiscale şi instituţiile publice determinate de Codul de procedură fiscală
  • executorii bancari.
 • Banca / angajatorul – intermediarul care este obligat să onoreze plata popririi,  în urma unei informări oficiale primite de la organele de executare.

Ce părți sunt implicate în procesul de poprire pe salariu

Reținem că executorul judecătoresc când trimite actele de executare, trimite și la angajator și la toate băncile unde are sau ar putea avea conturi debitorul (pentru ca executorul judecătoresc nu știe unde are cont debitorul) și i se pot popri sumele de bani atât la angajator (salariu) cât și pe conturi (poate e scriitor si primește bani din drepturile de autor). 

Cum aflu că am o poprire pe cont?

Banca te anunța prin sms sau email iar angajatorul la fel. Deși trebuie să fii înștiințat de poprire iar uneori îți vezi direct conturile blocate și înștiințarea vine peste 2 săptămâni, poți intra în contul de internet banking la secțiunea popriri (nu toate băncile au această facilitate, Banca Transilvania, ING, etc).

 

Întrebări și răspunsuri despre poprirea pe salariu

Mai multe popriri pe salariu. 2 popriri sau 3 popriri pe salariu. Este normal?

Se poate ca mai mulți creditori (adică persoane la care ai datorii) să se îndrepte împotriva ta în același timp sau la intervale de timp și să se pună mai multe popriri pe salariu dar e important să reținem pănă la ce sumă de bani se poate o poprire pe salariu.

Pentru că în fapt pot exista și 10 popriri dacă nu se depășește limita de 1/2 sau 1/3  în funcție de datoriile pe care le avem.

Credit de nevoi personale cu poprire pe salariu. Se mai poate?

Una din condițiile acordării creditului este achitarea popririi. Deci cele mai multe bănci nu vor acorda credite dacă au primit documente de poprire de la executorul judecătoresc.

Revolut e singura bancă care acordă această facilitate dar e de încercat și alte bănci din afara României.

Ce sunt titlurile executorii?

Sunt niste acte ce conțin creanțele fiscale neachitate la data scadentă sau la termenul de plată.

Exemple de titluri executorii:

 • contractul de ipoteca (banca te poate executa silit dacă nu plătești rata la apartament);
 • contractul de închiriere (proprietarul te poate executa silit dacă nu plătești chiria);
 • contractul de comodat;
 • contractul de asistență juridică (dacă nu plătești onorariul avocatului conform celor înscrise în contract, acesta te poate executa silita prin intermediul unui executor judecătoresc);
 • contractul de împrumut / credit;
 • procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei (dacă primești o amendă).
 • hotărârile judecătoreşti executorii,
 • hotărârile cu executare provizorie,
 • hotărârile definitive,
 • orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare;
  • hotărârea arbitrală,
  • hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive,
  • titlurile executorii europene,
  • încheierile şi procesele‑verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii,
  • înscrisurile autentice,
  • cambia, avocat popriri constantaprire pe salariu
  • cecul, poprire pe salariu
  • biletul la ordin, poprire pe salariu
  • înscrisurile notariale în anumite condiții.

Cât poate să poprească dacă am salariu minim pe economie?

 Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părții ce depășește jumătate din acest cuantum.

Cât poate să poprească daca am salariul de 1.400 de lei? Exemplu:

 • Salariul minim net pe economie este de 1.600 de lei (jumătate reprezintă 800 de lei);
 • Debitorul are salariul de 1.400 de lei;
 • Partea care depășește jumătate din acest cuantum este: 1.400-800=600 de lei;
 • De aici rezultă că pot fi popriți doar maxim ½ din acei 600 de lei.

Cine poate emite popriri?

ANAF, primăriile ori executorii judecatoresti. poprire pe salariu

Când se ridică poprirea de pe cont?

Dovada că ai achitat datoria trebuie să fie trimisă la bancă iar aceasta o poate ridica doar după ce organul de executare emite o adresă de sistare. Nu se iau în calcul alte documente, cum ar fi extrasul de cont din altă bancă sau ordinul de plată.

Ca să ajungă adresa de sistare a popririi la bancă, organul de executare o transmite băncii pe email / fax / poștă / în locatiile fizice ale bănci sau poți aduce adresa de sistare în original la bancă.  poprire pe salariu poprire pe salariu poprire pe salariu poprire pe salariu poprire pe salariu poprire pe salariu poprire pe salariu 

5 comentarii la “Ce pot face dacă am o poprire pe salariu

 1. Buna ziua
  Am si eu o poprire din 2015 si nu am mai lucrat in tara din 2017. Oare inca ar mai exista si acum sau exista sansa sa fie oprita daca nu am avut venit mai mult de 7 ani? Si daca inca exista ce anume trebuie da fac sa o anulez dupa atâta timp de neplata? ( fara sa o plătesc, evident) mulțumesc

  1. Exista șanse sa fie închisă executarea dar se poate să fie și valida. Trebuie sa verificați la executorul judecatoresc.

 2. daca salariul imi este poprit de angajator pt o datorie la un furnizor de servicii (1/3) si eu am rate bancare restante care trec de 60 de zile pot cere angajatorului sa faca calculul pt suma poprita dupa excluderea ratei lunare din total drepturilor salariale ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *