Cum scap definitiv de o executare silita

Sunt executat silit a doua oara? Cum scap definitiv de o executare silită?

Ai mai fost o dată executat silit și dosarul s-a închis iar acum ai primit din nou acte de executare? Dacă esti în situația asta, articolul acesta este pentru tine. Citești 5  minute și o să afli câteva soluții care te pot scăpa, în mod legal și definitiv de o executare silită. La final răspund și unora dintre cele mai frecvente întrebări privind executarea silită. Deci….AICI TOTUL ESTE PRACTIC, nu pierdem timpul cu teoria. 

Ce înseamnă să fii executat silit?

Executarea silită este o procedură prin care o persoană se adresează unui executor judecătoresc, în vederea obținerii forțate a executării unei obligații.

Cu alte cuvinte, concret, dacă ai luat un credit, sau dacă s-a pronunțat o hotărâre judecătorească prin care tu ai fost obligat să dai o sumă de bani, sau sa faci ceva anume (să predai un bun, să desființezi o construcție, etc.), sau ai încheiat o convenție notarială prin care te-ai obligat să faci ceva anume (ai luat un imprumut și te-ai obligat să îl restitui sau ți-ai sumat obligația de plată a pensiei de întreținere etc. ), dacă tu nu îndeplinești aceste obligații pe care ți le-ai asumat de bunăvoie, cel căruia i-ai promis că ți le îndeplinești (care este creditor), are posibilitatea de ate obliga să o faci, prin aceasta procedură de executare silită.

Concret, el formuleză o cerere de executare silită, iar după obținerea încuviințării de la instanța de judecată, executorul judecătoresc  începe propriu-zis executarea silită și emite adresele prin care:

 • solicită tuturor băncilor la care ai cont să înființeze măsura popririi asupra conturilor tale, iar dacă ai bani în aceste conturi vor fi blocați, o parte vor fi virați executorului judecătoresc, SAU
 •  solicita angajatorului tau să oprească o sumă de bani din salariu și să o vireze în contul executorului judecătoresc.

De asemenea executorul emite o serie de adrese către Primăria de unde ai domiciliu, oficiul de cadastru și către poliție pentru a vedea dacă figurezi cu bunuri imobile (case, apartamente, terenuri) sau alte bunuri mobile (masini, bărci, etc. ). Dacă află că ești proprietarul unor astfel de bunuri, va institui un sechestru și apoi le poate scoate la vânzare prin licitație publică.

În esență cam asta înseamnă să fii executat silit și nu e prea plăcut.

Cât timp poate dura o executare silită?

Dacă te intrebi asta sau cât timp poți să fii executat silit e bine să știi că legea nu prevede un termen, sunt executări silite care durează câteva zile, sunt executări care durează chiar și 10-15 ani, depinde de situația concretă a fiecăruia, însă nu asta e întrebarea la care trebuie să afli răspunsul, ci mai degrabă e important să știi cum se închide o executare silită.

În primul rând ar trebui să te întrebi:

În cât timp se prescrie un dosar de executare silită?

Prescripția este principala modalitate prin care închidem un dosar de executare silită. Aici este foarte important să facem distincția între prescripția dreptului la acțiune și prescripția executării silite.

Prescripția dreptului material la acțiune, este acea apărare, care se folosește pentru a paraliza dreptul unei persoane să obțină o hotărâre judecătorească împotriva ta, pentru motivul că nu s-a adresat instanței in termenul prevăzut de lege.

Potrivit  art. 2501 Cod Civil “dreptul la acțiune, având un obiect patrimonial se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.” (1) Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Să vedem un exemplu: Dacă în 2015 ai acordat un împrumut unui prieten, iar potrivit contractului dintre voi, acesta trebuia să îți restituie împrumutul până la data de 01.01.2016 și el nu face asta de bunăvoie, tu ai dreptul să il dai în judecată, ca să obții hotărâre judecătorească pe care apoi să o pui în executare silită, doar până la data de 01.01.2019 (3 ani). Dacă îl dai în judecată oricând după aceasta dată, prietenul tău poate invoca împlinirea termenului dreptului material la acțiune, și tu deși ai dreptate, vei vedea că ți se va respinge acțiunea. Așa e legea la noi și în majoritatea țărilor din Europa.

În schimb, prescripția executării silite, reprezintă o chestiune care se invocă numai atunci când deja există un titlu executoriu (nu mai trebuie sa îl dai în judecată  ca să il obții).

Ce acte sunt titluri executorii?

Cele mai importante titluri executorii, cu care mergi direct la executor sunt:

 • hotararea judecătorească,
 • conventia notariala accesorie divortului,
 • contractul de credit bancar,
 • contractul de ipotecă,
 • contractul de chirie înregistrat la organul fiscal.

Dacă ai un astfel de act începi direct executarea silită, nu mai este nevoie să te adresezi instanței, însă trebuie să ții cont de dispozițiile art. 706 Cod procedura civila, potrivit cu care (1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Astfel, ca sa ne întoarcem la problema dezbătută, când se demarează procedura executării silite, creditorul trebuie să aibă grijă să se încadreze într-un termen de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotarârii judecătorești sau din momentul scadenței obligației în cazul celorlalte.

Așa că, tu, cel care ești executat silit, trebuie să verifici în primul rând acest aspect.

Dacă nu s-a respectat acest termen de 3 ani, tu ai dreptul să invoci anularea executării silite pentru faptul că s-a început ulterior împlinirii termenului de prescripție a dreptului creditorului de a obține executarea silită și altfel, să închizi dosarul de executare, care nu va  mai putea fi redeschis.

Prescripția aceasta, se invocă numai printr-o contestație la executare, care se formulează în 15 zile, care se calculează după cum urmează (potrivit art. 715 Cod procedură civilă):

 • din momentul în care contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;
 • din momentul în care cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;
 • debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

În cele mai multe cazuri, termenul curge din momentul în care primești actele de executare, dar sunt și situații când lucrurile stau diferit, așa că dacă primești vreun mesaj pe telefon de la bancă, sau iți spune angajatorul că ți s-a instituit o poprire pe salariu, e foarte bine ca în maxim două, trei zile să contactezi un avocat, pentru a vedea exact care este situația ta.

Dacă esti executat silit în Constanța, sau cauți un avocat specializat în executări silite în Constanța poți apela la echipa noastră, cu încredere, suntem aici să îți fim de folos.

Mare atenție, sunt anumite cauze care întrerup sau suspendă acest termen de prescripție, care trebuie verificate cu atenție, dar despre ele vom vorbi într-un alt articol.

Ce se întâmplă când ești executat silit și nu ai nimic pe numele tău?

În aceasta situație, executarea silită va dura o perioadă după care se va închide, pentru că tu nu ai avut bunuri urmăribile, însă aceasta executare poate fi reluată, sau poți fi din nou executat silit într-un termen de trei ani.

Și de aici încolo pornesc o mulțime de probleme și practică judiciară distinctă.

În principiu, dacă executarea silită este reluată, este necesar să fie reluată (în același dosar de executare) într-un termen de 3 ani de la ultimul act de executare. Încheierea prin care se închide dosarul de executare silită din lipsa de bunuri urmăribile, nu reprezintă în opinia celor mai multi judecători act de executare silită, care să întrerupă prescripția, astfel că termenul de trei ani urmează a se calcula de la data ultimului act care a asigurat o executare efectivă a creanței (când s-a luat ultima sumă de bani din conturi).

Redam mai jos un astfel de punct de vedere, dar vom aprofunda problema într-un articol separat.

Incetare executare silita

În niciun dosar de executare silită însă, nu lipsește cel putin măsura popririi conturilor bancare, astfel că situația cel mai des întâlnită este aceea în care s-au făcut acte de executare, în sensul că se instiuie cel putin măsura popririi, care reprezintă în principiu, un act de executare cu caracter continuu.

Cu alte cuvinte dacă s-a instituit măsura popririi, atunci atât timp cât ea este în ființă nu prea mai putem discuta de prescripția executării silite, dar hai sa vedem cum stau lucrurile de fapt și cum putem închide o executare silita și atunci când s-a dispus măsura popririi.

În primul rând, pentru că legislația este deficitară și problema este transată, în esență, pe baza interpretării pe care judecătorii care soluționează litigiile o dau textelor de lege, analizăm cu precădere aceste opinii.  Facem referire la MINUTA ÎNTÂLNIRII PREȘEDINȚILOR SECȚIILOR CIVILE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ȘI ALE CURȚILOR DE APEL,  Craiova, 26 – 27 mai 2022 pe care o poți accesa aici https://inm-lex.ro/wp-content/uploads/2022/07/Minuta-intalnire-sectii-civile-Craiova-26-27-mai-2022.pdf 

Inchidere executare silita

În această întâlnire a judecătorilor s-a adoptat cu unanimitate următorul punct de vedere:

Executare silita 4

Astfel că, în esență, în primul rând distingem după cum se înființează poprirea la bancă, sau la angajator.

 • Dacă poprirea se înființează la bancă, ea produce efectul întreruptiv de prescripție numai dacă există disponibil în cont și numai cât timp există disponibil în cont, ulterior, nu se mai poate argumenta că poprirea reprezintă un act de executare care este apt să întrerupă termenul de prescripție, astfel că acesta începe să curgă, iar în trei ani, dacă nu se instituie o nouă poprire, se poate închide executarea prin invocarea prescripției executării silite.
 • Dacă în schimb, poprirea se instituie la angajator, (terț poprit), atunci aceasta produce efectul întreruptiv, câtă vreme acel angajator are de îndeplinit obligații de plată față de cel executat și numai după ce aceste obligații încetează (spre exemplu, debitorul e concediat) – poprirea nu mai produce efectul întreruptiv și în trei ani, dacă nu se mai fac alte acte (spre exemplu nu te angajezi), se poate închide dosarul de executare silită, prin invocarea prescripției.

Dar hai sa vedem,

Ce faci dacă nu ai formulat contestație în termen?

ai pierdut termenul de 15 zile, sau deși ai făcut contestație, din varii motive nu ai invocat prescripția?

Ei bine, află că poți să faci contestație la executare și în cursul executării silite prin care poti invoca prescripția intervenită în cursul executării silite. Aici sunt două modalități, dar despre ele vom avea un articol separat.

În esență, dacă de prima dată nu faci contestație sau și se respinge contestația, executarea silită va continua, prin poprire și executare silită mobiliară și imobiliare (vânzarea bunurilor tale mobile și imbile) până se realizează creanța.

În acest caz, vei putea totuși să invoci prescripția intervenită în cursul executării silite, dacă timp de 3 ani, executorul judecătoresc nu face acte de executare silită, sau dacă actele efectuate nu au efect întreruptiv de prescripție, luând în considerare și ceea ce am spus mai sus, referitor la încheierea prin care se constată imposibilitatea continuării executării silite din cauza lipsei de bunuri urmăribile, sau a executării silite prin poprire.

Iți voi lăsa aici un exemplu, respectiv hotărîrea judecătorească pronunțată în dosarul nr. 11557/212/2022 al Judecătoriei Constanța, în care deși contestația la executare silită înseși a fost respinsă ca tardivă, totuși s-a admis contestația împotriva unei somații ulterioare, motivat de împrejurarea că în acel dosar între ultimul act de executare și somația contestată a trecut mai mult de trei ani.

Practica judecatoreasca executare silita 4

Astfel, se poate închide dosarul de executare și pe parcursul acestuia, în situația în care

 • fie nu ai făcut contestație când ai primit primele acte de executare,
 • fie aceasta a fost respinsă.

Stiu că aceste informații par grele, însă dacă ai nevoie de mai multe explicații și cauți un avocat specializat în executări silite în Constanta, biroul nostru asigura consultanță în astfel de chestiuni, căci altminteri nici nu nu am ști nici noi toate aceste chichițe. Le învățam din experiență și vi le împărtășim și vouă, căci ne plac clienții informați.

Să mergem mai departe…

Ce fac în situația în care prima executare silită nu am contestat-o, s-a închis din lipsă de bunuri și acum sunt executat silit din nou?

Cred că ai înțeles deja. Invoci prescripția executării silite făcând imediat ce ai primit actele de executare, contestație la executare.

Să știi de la început că în practica judecătorească, pentru că din nou legea e lacunară, au apărut soluții divergente în ceea ce privește posibilitatea ca debitorul să invoce prescripția dreptului de a obține executarea silită, prin contestația privind executarea silită însăși ce face obiectul unui al doilea dosar de executare. 

În condițiile în care, în temeiul aceluiași titlu executoriu, se demarase anterior o altă procedură de executare silită, în cadrul căreia nu s-a invocat prescripția dreptului de a obține executarea silită, deși termenul de prescripție era împlinit la data depunerii primei cereri de executare?“.

La Judecătoria Constanța cel putin, din experiența noastră, practica judiciară pare să iți fie în favoare, dar soluții în același sens par să fie adoptate și de alte instanțe și facem referire aici la Decizia civila nr. 2957 din data de 15.11.2022, pronunțată de Tribunalul București Secția a -III-a civilă în dosarul nr. 27181/301/2021.

Practica judecatoreasca executare silita 5

Așa cum am arătat și anterior, când ne confruntam cu interpretări distincte ale normelor legale, apelăm și la interpretării pe care judecătorii care soluționează litigiile o dau textelor de lege, analizam cu precădere aceste opinii.  Facem referire la MINUTA ÎNTÂLNIRII PREȘEDINȚILOR SECȚIILOR CIVILE ALE CURȚILOR DE APEL ȘI ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, 26 – 27 iunie 2023, intâlnire ce a avut loc la Bucureşti. Cu această ocazie s-au întâlnit președinții secţiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale curților de apel, și au fost dezbătute probleme de drept ce au generat practică neunitară în materie civilă, adoptându-se anumite opinii.

formulare contestatie la executare dosar executare

Așa ca pentru a concluziona, potrivit interpretărilor la care am făcut referire, chiar dacă nu ai formulat contestație la executare prima dată, pentru a invoca prescripția, în contextul in care termenul era împlinit și la data primei executări silite, poți formula o contestație la executare în cel de-al doilea dosar de executare în care invoci prescripția executării silite și să scapi astfel de executarea silită.

Nota bene: deși aici am tratat chestiunea din perspectiva debitorului – celui urmărit, și tu în calitate de creditor, trebuie să știi informațiile astea, pentru a aprecia care sunt sansele de reușită ale unei executări, in cazul in care este contestată și este incidenta vreuna din aceste situații – pentru a nu face cheltuieli inutile.

Din păcate dreptul nu este matematică, deși așa ar trebui să fie și toată lumea să stie ce are de făcut, dreptul e mai degraba o furtună în care vântul bate în toate direcțiile.

Disclaimer: Așa cum ai putut observa deja dacă ai citit, legea este interpretabilă și rezultatul unui proces e greu de prevăzut și mai mult, în două cauze identice, hotărârile pot fi absolut diferite, in funcție de modul în care judecătorul cauzei interpretează o normă legală.

Așa că ia aminte că informațiile prezentate aici, reprezintă interpretarea proprie a unui avocat, interpretare care, chiar dacă este argumentată cu hotărâri judecătorești și făcută cu responsabilitate, nu iți asigură succesul în cauza ta și nu ar trebui să iei o hotărâre bazată doar pe informațiile de aici.  

Dacă iei o hotărâre care în final iți produce vreun prejudiciu, nu te supara pe noi, dar răspunderea este a ta. Iți recomandam să consulți un avocat pentru a identifica posibilele probleme în speța ta. Daca vrei și alte informații despre executarea silită, te poți uita si pe alte articole, în care completez informațiile pentru o informație clară și la zi.

Și acum să vedem întrebările…

Întrebări frecvente


Suma minimă executare silită

Nu există o sumă minimă, dacă există un titlu executoriu, poți fi executat și pe 50 de lei și pe 100.000.000 de lei (ai prins ideea).

Sunt executat silit dar nu am nimic pe numele meu

Nu se întâmplă nimic, nu mergi la închisoare, se va închide executarea pentru că nu ai bunuri urmăribile, sau dacă durează mai mult de trei ani, o închizi tu formulând o contestație la executare, în care invoci prescripția în cursul executării silite.

Drepturile debitorului în executarea silită

 • Să studiezi dosarul de executare silită,
 • să faci contestație la executare,
 • să iți angajezi apărător care să te reprezinte în fața executorului judecătoresc.

Ce este executarea silită

Când un act (hotărâre judecătorească sau altele vezi că ți-am spus în articol) dispune în sensul în care tu trebuie să faci ceva (să desființezi o lucrare, să inchei un contract, etc. ), sau să dai ceva (un bun sau o sumă de bani) și nu executi de bunăvoie, cel care ar trebui să primească prestația ta, apeleză la forța statului prin executorul judecătoresc pentru a te obliga să iți indeplinești obligația.

Executare silită – plata în rate

Eșalonarea debitului se face numai cu acordul creditorului, dacă el este de acord poți plăti și în rate, dar nu îl poți obliga.

Executare silită debitor fără bunuri

În cazul asta executarea silită se închide din lipsa de bunuri urmăribile, iar creditorul poate să o reia, când află că ai bunuri – executorul judecătoresc trebuie să emită periodic adrese pentru a vedea dacă ai devenit solvabil între timp (ai dobandit ceva bunuri, moșteniri, esti angajat, etc.).

Esalonare plată executare silită

Când ești executat silit, eșaloarea o poți obține numai cu acordul creditorului, așa că o întrebare către creditorul tău nu are cum să facă rău;

Cat timp durează o executare silită

În principiu până la recuperarea integrală a creanței sau îndeplinirea obligației. O executare silită poate dura oricât, nu este prevăzut un termen, atât timp cât a fost începută în termenul de prescripție și acesta este întrerupt astfel încât să nu treacă mai mult de 3 ani între actele de executare;

Sper că ți-a fost de folos, articolul acesta cu informații super aplicate. Dacă ai întrebări le poti adresa în comentarii. Un share sigur nu strică, ci ar ajuta mult să ajungă informația la cei care au nevoie de ea.

Sper că mai vii aici să citești.

Autorul apreciază timpul tău.

Un comentariu “Cum scap de o executare silita? – Sfaturi practice

 1. Bună ziua am primit citație cum ca as avea executare silita și mi sa pus sechestru pe mașină am primit înștiințare acasă și mașina este a băiatului meu doar ca a trecut-o pe mine și eu nu sunt nici în țară sa rezolv problema ce este de făcut??

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *